Vis menu

Publikationer

Her har du en oversigt over de publikationer samt andet informationsmateriale, som Belægningsgruppen har medvirket til at få udarbejdet.

Belægningsgruppen har gennem årene udgivet en række publikationer/videoer, der omhandler forskellige områder indenfor emnet betonbelægninger.

Publikationerne kan downloades eller bestilles
Belægningsgruppen - hæfter

Bedre Boligveje

Udgivet af Belægningsgruppen, 2012

- Bedre økonomi
- Bedre trafiksikkerhed
- Bedre afledning af regnvand

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download


Beton til gader, pladser og haver

Dette hæfte er resultat af et samarbejde mellem betonvarefabrikkerne tilsluttet Belægningsgruppen. Hæftet skal tjene til inspiration og vejledning for alle, der beskæftiger sig med betonvarer.

Download


Betontrapper

Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver og overflader store.

Download


Forebyg ukrudt i fuger

Dette temablad handler om forebyggelse af ukrudt i fuger, hvor der bl.a. sættes fokus på fugegrus og komprimering.

Download


Fugekonstruktion - betonsten og fliser

Udgivet af Belægningsgruppen, 2008

Korrekt udførte fuger mellem betonsten og betonfliser har vital betydning for betonbelægningens unikke evne til at optage store trafikbelastninger.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download


Kalkudfældninger

Udgivet af Belægningsgruppen, 2011

I dette temablad kan man bl.a. læse om dannelse af kalkudfældninger, montagekontrol, udlægning og projektering og fjernelse af kalkudfældninger.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download


Paradigme for leverandørbrugsanvisning for kantsten, blokke og trin

Belægningsgruppen har i dialog med Arbejdstilsynet fået udarbejdet denne anvisning for kantsten, blokke og trin.

Download


Paradigme for leverandørbrugsanvisning for sten

Belægningsgruppen har i dialog med Arbejdstilsynet fået udarbejdet denne anvisning for sten.

Download


Paradigme for leverandørbrugsanvisning for fliser

Belægningsgruppen har i dialog med Arbejdstilsynet fået udarbejdet denne anvisning for fliser.

Download


Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger - Anvendelse, udførelse og vedligeholdelse

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download


Lægning af betonfliser og -belægningssten

Revideret udgave, 2010

Temabladet tager bl.a. udgangspunkt i afvanding og dræn, afsætning og udgravning og lægning af sten.

Download


Minihåndbog: Betonbelægninger

Denne 3. udgave er udgivet af Belægningsgruppen, 2013.

Denne håndbog henvender sig til dem der arbejder med lægning af betonsten, fliser og kantsten. Formålet er, at man ved hjælp af denne håndbog skal kunne udføre holdbare befæstelser og undgå skader og fejl på belægningen.

Download


Ny indkørsel og terrasse med tilskud

Der er nu flere muligheder for at kunne få støtte til etablering af permeable belægninger i indkørsler og på terrasser.

Download


Overflader på betonsten og fliser

Beskrivelse af betons struktur, farver mv.

Temabladet er udarbejdet i samarbejde med Brolæggerlauget og Danske Anlægsgartnere, 2010.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download


Pladevibratorer - vælg den rigtige pladevibrator

Udgivet af Belægningsgruppen, 2008

Dette temablad giver vejledning i hvilke typer pladevibratorer der bør anvendes til henholdsvis betonsten og -fliser.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download


Støtte- og støjmure

I dette temablad kan man bl.a. læse om støtte- og støjmures virkemåde, bæreevnekurver og trin for trin vejledning i opbygning.

Download


Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger

Viborgs nye politigård blev taget i brug i efteråret 1999. Selve bygningen og arealerne udenom er en nydelse at studere.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download


Tilsyn med betonbelægninger

Denne vejledning er udarbejdet med det formål at sikre et godt og nemmere tilsyn med belægninger udført med betonsten eller -fliser. Vejledningen dækker ikke alle forhold men alene de normalvis vigtigste.

Download


Trafikregulering med betonbelægningssten

Ved at benytte betonbelægningssten i forskellige farver, former eller overflader kan trafiksikkerheden styrkes, signal- og informationsværdien forbedres, samtidig med at det æstetiske niveau hæves.

Download


Vakuumløfteudstyr

Dette temablad giver vejledning i hvilke typer vakuumløftere der er egnet til løft af betonfliser. Desuden gives der vejledning i hvorledes typiske problemer med løft af fliser løses.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download


Vedligeholdelse af betonbelægninger

Revideret udgave, 2010

Dette temablad sætter bl.a. fokus på renholdelse, vedligeholdelse og retablering.

Download


Vejledning i retablering af betonbelægning efter en ledningsfornyelse

Udgivet af Belægningsgruppen, 1997

Opgravninger i arealer med belægningssten eller fliser kan retableres uden synlige ar.

Download


Tekniske håndbøger

Betonbelægninger - anvendelse, udførelse og vedligeholdelse af belægninger, trapper og støttemure

Udgivet af Belægningsgruppen, 2014

Denne håndbog giver en bred information om betonsten og -fliser. Her bliver givet gode råd til valg af stentyper, læggemønstre med videre. Håndbogen er desuden en vejledning i projektering og udførelse af trafikbelastede veje, pladser og stier med betonsten og -fliser.

Håndbogen er baseret på teoretisk viden, praktiske erfaringer med betonsten og -fliser, samt de nyeste normer og standarder.
Formålet er, at man ved hjælp af denne håndbog skal kunne udføre holdbare befæstelser og undgå skader og fejl på belægningen.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download