Vis menu

Publikationer og Downloads

Her har du en oversigt over de publikationer, som Blokforeningen har udarbejdet. Publikationerne kan downloades eller bestilles.

Blokforeningen har i samarbejde med blokproducenterne og materialeleverandørerne udgivet en række brochurer om anvendelse og brug af blokke.

Hæfterne giver såvel projekterende som udførende den bedste faglige viden på området.

Letklinkerblokke - Overfladebehandling

Udgivet af Blokforeningen, 2008

De forskellige anvisninger i dette hæfte kan anvendes som inspiration og vejledning i forbindelse med projektering og udførelse af overfladebehandling på blokmurværk af letklinkerblokke.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download


Blokmurværk og brand

Udgivet af Blokforeningen, 2003

Vejledende information til arkitekter og ingeniører i forbindelse med projektering af byggeri, hvor der anvendes blokke af letklinkerbeton, og hvor der stilles brandkrav.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download


Udstøbningsblokke

Udgivet af Blokforeningen, 2015
 
Vejledende information til arkitekter og ingeniører i forbindelse med projektering af byggeri, hvor der anvendes udstøbningsblokke.

Download


Håndtering og opmuring af blokke

Udgivet af Blokforeningen, 2015
 
Vejledende information til byggebranchen i forbindelse med udførelsen af byggeri, hvor der anvendes letklinkerblokke eller udstøbningsblokke.
Denne vejledning er fra nu af kun tilgængelig i digital version og sælges ikke længere fra servicebutikken.

Download


Dimensionering af murværk

Udgivet af Blokforeningen, 2012
 
Publikationens formål er at udbrede kendskabet til, og fremme anvendelsen af, letklinkerblokke. Vejledningen er et nyttigt værktøj i projekteringsfasen.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download


Murbjælker med letklinker-LKB-Murbjælker-Dimensionering

Udgivet af Blokforeningen, 2009
 
Anvisninger om blokmurværk, der giver såvel projekterende som udførende den bedste faglige viden på de beskrevne områder.

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download


Beregningsprogram


Beregningsprogram

Programmet downloader du i en pakket zip-fil, der skal pakkes ud med Winzip. I Zip-filen ligger der tre filer: lkblw.exe, lkvaegw.exe og lkdaekw.exe.

lkblw: Beregner bæreevnen af en væg af letklinkerblokke påvirket af standardbrand

lkvaegw: Beregner bæreevnen af en væg af letklinkerbeton påvirket af standardbrand

lkdaekw: Beregner bæreevnen af et dæk af letklinkerbeton påvirket af standardbrand

Download


Vejledning til brandberegningsprogram

Vejledning vedr. installation og anvendelse.

Download


Øvrige publikationer


Håndtering af letklinkerblokke og udstøbningsblokke

Tunge løft og belastende arbejdsstillinger er nogle af de væsentligste årsager til nedslidning og arbejdsskader. Manuel transport og håndtering af blokke er særligt belastende.

I dette faktablad er der beskrevet nogle få forholdsregler, som kan minimere tunge løft og gøre risikoen for nedslidning og arbejdsskader mindre.

Download


Documentation for Calculations of Standard Fire Resistance of Slabs and Walls of Concrete with Expanded Clay Aggregate

Rapporten udarbejdet af Kristian Hertz fra DTU, november 2002.

Download


Fischer Prøvningsrapport

Prøverapport for udvalgte fischer dübler i letklinker blokke, juni 2006.

Download


Brikker på blokke

Bestemmelse af forholdene for letklinkerblokke i udførelsesfasen. Rapporten er udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk, april 2004.

Download


Optøning af frosne letklinkerblokke med gasbrænder

Rapport udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk, marts 2003.

Download


Havegrill til dejlige middage bygget med blokke

Udgivet af Blokforeningen i 2011.
Med letklinkerblokke er det enkelt at bygge sin egen flotte grill til haven

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik

Download