Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides
Selvudtoerendebeton (1)

Selvudtørrende beton

Selvudtørrende beton indeholder kun netop den mængde blandevand, der er nødvendig for betonens hærdning. Den selvudtørrende beton har derfor et vand-cement-forhold på 0,40 eller mindre.

En traditionel beton indeholder derimod mere vand, end cementen kan optage. Selv efter mange ugers hærdning vil der fortsat være ret store mængder overskudsvand tilbage i en traditionel beton.

Selvudtørrende beton kan derfor med fordel erstatte traditionel gulvbeton, hvor der skal anvendes fugtfølsomme gulvbelægninger. Derved opnås en mindre risiko for efterfølgende fugtrelaterede byggeskader og en større mulighed for at forkorte byggeperioden, især i vintersæsonen.

Anvendelse af selvudtørrende beton til gulve vil ikke medføre at behovet for opvarmning og ventilation af råhuset helt forsvinder. Det giver dog gode muligheder for energibesparelser da udtørringsbehovet reduceres.

Fordele ved selvudtørrende beton

  • Selvudtørrende beton har en række fordele, som gør byggeprojektet nemmere, og som tydeligt kan ses på bundlinjen:
  • Kortere byggeperiode på grund af sparet tid til udtørring.
  • Mindre pres på tidsplanen.
  • Effektivt redskab til forebyggelse af fugtskader.
  • Mindre risiko for problemer med skimmelsvamp.
  • Lavere omkostninger på grund af sparet energiforbrug til udtørring.
  • Ingen udgifter til leje af affugtere, ventilation mv.
  • Enklere dokumentation af fugtniveauet i henhold til Bygningsreglementet.
  • Øget slidstyrke af gulvoverfladen på grund af større styrke og tæthed.
  • Betonen påvirkes stort set ikke af nedbør i byggeperioden, idet den lave porøsitet gør den vanskelig at opfugte.

Mere information om selvudtørrende beton og dets anvendelse findes i publikationen Selvudtørrende beton – til gavn for byggeriet.

Download

Her kan du downloade yderligere information om selvudtørrende beton.

Download

Selvudtørrende beton til gavn for byggeriet

Udgivet af Fabriksbetonforeningen, december 2013

Selvudtørrende beton giver byggeriet en række fordele, der i sidste ende resulterer i bedre kvalitet, tidsbesparelser, lavere omkostninger og miljøfordele.

Denne publikation er en opdatering af publikationen Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet fra 2008.

 

Bestil i Dansk Byggeris Servicebutik