Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Publikationer

Her har du en oversigt over de publikationer, som Afløbsforeningen har udarbejdet. Publikationerne kan downloades eller bestilles

Formålet med publikationerne er at bringe informative oplysninger om betonafløbssystemer, tekniske data og anvisninger i brug og må gerne skabe debat i afløbsbranchen. 


Download

Drift- og vedligeholdelsesvejledning for betonafløbsværk

Vejledningen gælder for betonafløbsværk, der fremstilles af Afløbsforeningens medlemmer.

Udgivet: august 2014

Download

Drift- og vedligeholdelsesvejledning for betonbrønde

Vejledningen gælder for cirkulære betonbrønde med sandfang eller bundløb og banketter fra Ø60 cm og op ad.

Udgivet: august 2014

Download

Drift- og vedligeholdelsesvejledning for betonnedløbsbrønde

Vejledningen gælder for nedløbsbrønde af beton med sandfang i dimensionerne Ø20, Ø30 og Ø40 cm.

Udgivet: august 2014

Download

Drift- og vedligeholdelsesvejledning for betonrør

Vejledningen gælder for cirkulære rør og fodrør fremstillet af beton med eller uden armering. Rørene er forsynet med gummitætninger og har en indvendig dimension fra Ø200 mm og opefter.

Udgivet: august 2014

Download

Selvrensning i afløbssystemer (Temablad 11)

Udgivet af Afløbsgruppen, 1999

Hydraulik er et vigtigt område inden for afløbssystemer. Selve vandføringsevnen er behandlet i temablad 9, mens emnet for dette temablad er selvrensning.

Download

Tæthedskontrol af betonafløbsledninger (Temablad 15)

Udgivet af Afløbsgruppen, 2001

Dette temablad giver information om de forskellige tæthedsprøvninger betonafløbsledninger gennemgår inden de afleveres som færdige afløbsledninger.

Download

Miljøvenlig lægning af betonrør (Temablad 12)

Udgivet af Afløbsgruppen

Dette temablad sætter fokus på energiforbruget i lægningsfasen.

Download

Betonrør har den største vandføringskapacitet (Temablad 9)

Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

Et afløbssystems opgave er at lede vand samt urenheder til rensningsanlæg eller recipient. Evnen til at gøre dette afhænger af systemets hydrauliske egenskaber nærmere betegnet vandførings- og selvrensningsevnen.

Download

Betonrør sikrer god komprimering og hydraulik (Temablad 8)

Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

Betonrør har stærke rørstammer og samlinger, tåler store punktbelastninger, er retlinede og har god stabilitet i rørgraven.

Download

Korrekt lægning af betonrør (Temablad 7)

Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

Dette temablad beskriver normgrundlaget for lægning af betonrør og uddyber nogle af normernes krav og anvisninger.

Download

Bedømmelse af betonafløbsledningers restlevetid

Hovedrapport

Download

Bedømmelse af betonafløbsledningers restlevetid laboratorierapport

Laboratorierapport

Download

De fleksible betonbrøndssystemer (Temablad 6)

Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

De moderne nedgangsbrønde er fleksible, robuste og tætte. Det giver store fordele i forbindelse med anlægsarbejdet.

Download

Betonrørssamlingen - en sikker løsning (Temablad 5)

Udgivet af Afløbsgruppen, 1997

Udviklingen af glidepakningerne siden først i 1980'erne har sat helt nye standarder for betonrørssamlinger.

Download

Nye betonrør fremfor renovering (Temablad 2)

Udgivet af Afløbsgruppen, 1995

I de kommende 20-30 år skal en stor del af ledningsnettet enten renoveres eller udskiftes - ofte er den bedste løsning at udskifte rørene med nye betonrør.

Download

Nutidens betonrør (Temablad 1)

Udgivet af Afløbsgruppen, 1995

Beton er et fantastisk godt materiale til fremstilling af rør. Det skal bare bruges rigtigt! De betonrør, der fremstilles i dag opfylder til fulde dagens krav til afløbsledningerne.

Download

Minimum 100 års levetid for betonafløbssystemer (Temablad 17)

Udgivet af Afløbsgruppen, 2008

Afløbssystemer er dyre at installere. Ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt er det derfor vigtigt, at afløbssystemer er funktionsdygtige længe.

Download

Betonafløbssystemer har gode miljødata (Temablad 16)

Udgivet af Afløbsgruppen, 2003

I dette temablad gives information om miljødata for afløbsrør, specielt betonrør.

Download

Betons natur, autogen healing (Temablad 14)

Udgivet af Afløbsgruppen, 2001

Mange materialer bliver svagere med tiden. Når det drejer sig om beton forholder tingene sig dog lige modsat.

Download

Betonrør giver god samfundsøkonomi (Temablad 13)

Udgivet af Afløbsgruppen, 2000

Betonrørssystemer har udover en lang række tekniske og miljømæssige fordele flere samfundsøkonomiske fordele.

Download

Store betonrør - en bæredygtig løsning (Temablad 10)

Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

Når der skal vælges rørtype til et afløbsprojekt med store rør, står valget kun mellem to rørtyper - stive eller fleksible rør. De to rørtyper har vidt forskellige egenskaber.

Download

Betonrøret - det mindst miljøbelastende afløbsrør (Temablad 4)

Udgivet af Afløbsgruppen, 1995

Betonrør har store miljømæssige fordele i alle faser i dets levetid set i forhold til alternative rørtyper.

Download

Betonrør har god bestandighed og lang levetid (Temablad 3)

Udgivet af Afløbsgruppen

Betonrør har god, dokumenteret bestandighed og levetid, som opfylder alle rimelige brugerkrav.

Download

Field measurements of the hydraulic resistance of sanitary sewers

Skrevet af R. Gerard, P. Bouthillier og J. Besmehn
Juli, 1989
Canadisk artikel fra Canadian Journal of Civil Engineering

Download

Taking the rough with the smooth

Amerikansk artikel fra Concrete Pipe News