Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Publikationer

Her har du en oversigt over de publikationer, som Afløbsforeningen har udarbejdet. Publikationerne kan downloades eller bestilles

Formålet med publikationerne er at bringe informative oplysninger om betonafløbssystemer, tekniske data og anvisninger i brug og må gerne skabe debat i afløbsbranchen. 


Download

EPD for betonrør

Nummer: MD-20020-DA

Udgiver: Afløbsforeningen

Udstedt: 20. juli 2020

Udløber: 20. juli 2025

Download

Afløbshåndbog

Afløbshåndbogen er udgivet i januar 2020 på initiativ af Afløbsforeningen.

Afløbsforeningen udgiver nu en afløbshåndbog, som bliver en vigtig brik i fremtidens ændrede klimaforhold. I håndbogen får blandt andre kommunernes teknik- og miljøforvaltninger tips om, hvordan solide afløbssystemer kan håndtere store vandmængder, når de bliver udført og fremstillet korrekt. Håndbogen kan downloades gratis.

Download

Miljøvenlig lægning af betonrør (Temablad 12)

Udgivet af Afløbsgruppen

Dette temablad sætter fokus på energiforbruget i lægningsfasen.

Download

Bedømmelse af betonafløbsledningers restlevetid

Hovedrapport

Download

Bedømmelse af betonafløbsledningers restlevetid laboratorierapport

Laboratorierapport

Download

Drift- og vedligeholdelsesvejledning for betonafløbsværk

Vejledningen gælder for betonafløbsværk, der fremstilles af Afløbsforeningens medlemmer.

Udgivet: august 2014

Download

Drift- og vedligeholdelsesvejledning for betonbrønde

Vejledningen gælder for cirkulære betonbrønde med sandfang eller bundløb og banketter fra Ø60 cm og op ad.

Udgivet: august 2014

Download

Drift- og vedligeholdelsesvejledning for betonnedløbsbrønde

Vejledningen gælder for nedløbsbrønde af beton med sandfang i dimensionerne Ø20, Ø30 og Ø40 cm.

Udgivet: august 2014

Download

Drift- og vedligeholdelsesvejledning for betonrør

Vejledningen gælder for cirkulære rør og fodrør fremstillet af beton med eller uden armering. Rørene er forsynet med gummitætninger og har en indvendig dimension fra Ø200 mm og opefter.

Udgivet: august 2014

Download

Betonafløbssystemer har gode miljødata (Temablad 16)

Udgivet af Afløbsgruppen, 2003

I dette temablad gives information om miljødata for afløbsrør, specielt betonrør.

Download

Betonrør giver god samfundsøkonomi (Temablad 13)

Udgivet af Afløbsgruppen, 2000

Betonrørssystemer har udover en lang række tekniske og miljømæssige fordele flere samfundsøkonomiske fordele.

Download

Store betonrør - en bæredygtig løsning (Temablad 10)

Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

Når der skal vælges rørtype til et afløbsprojekt med store rør, står valget kun mellem to rørtyper - stive eller fleksible rør. De to rørtyper har vidt forskellige egenskaber.

Download

Minimum 100 års levetid for betonafløbssystemer (Temablad 17)

Udgivet af Afløbsgruppen, 2008

Afløbssystemer er dyre at installere. Ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt er det derfor vigtigt, at afløbssystemer er funktionsdygtige længe.

Download

Betonrøret - det mindst miljøbelastende afløbsrør (Temablad 4)

Udgivet af Afløbsgruppen, 1995

Betonrør har store miljømæssige fordele i alle faser i dets levetid set i forhold til alternative rørtyper.

Download

Field measurements of the hydraulic resistance of sanitary sewers

Skrevet af R. Gerard, P. Bouthillier og J. Besmehn
Juli, 1989
Canadisk artikel fra Canadian Journal of Civil Engineering

Download

Taking the rough with the smooth

Amerikansk artikel fra Concrete Pipe News