Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Husk den obligatoriske CE-mærkning af byggevarer

Det er et krav, at betonrør og betonbrønde, der bruges til byggeri i Danmark skal være CE-mærkede

Hvor findes kravene?
Ved brug af betonrør og -brøndgods til lægning af stive ledninger i jord, har der siden 2004 været krav om, at produkterne skal være produceret og CE-mærket i henhold til de to europæiske produktstandarder:

- DS/EN 1916: Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre

- DS/EN 1917: Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre

Store betonrør (med en diameter på mere end 1.750) og –brønde (med en diameter over 1.250) er dog ikke omfattet af disse standarder, og der er således ikke krav om CE-mærkning af store betonrør og -brønde.
For disse produkter findes der i stedet to danske standarder:

- DS 2420-1: Betonrør og formstykker, uarmerede, armerede og med stålfibre - Supplement til DS/EN 1916

- DS 2420-2: Betonnedgangs- og inspektionsbrønde, uarmerede, armerede og med stålfibre - Supplement til DS/EN 1917.

Disse to standarder indeholder desuden supplerende nationale krav til de produkter, der er omfattet af de to europæiske produktstandarder DS/EN-1916 og DS/EN-1917.

Om kravene i DS 2420-1 og -2 skal opfyldes afhænger af, hvad der er specificeret i udbudsmaterialet for det aktuelle projekt.

Hvis projektet fx udbydes i henhold til Vejreglernes Almindelige Arbejdsbeskrivelse (AAB) vil der være specificeret krav om, at betonrør skal opfylde kravene i DS/EN 1916 og DS 2420-1, og tilsvarende skal brøndgods af beton opfylde kravene i DS/EN 1917 samt DS 2420-2.

Hvilken dokumentation skal der være?
For at kunne dokumentere, at betonrør og -brøndgods opfylder de ovennævnte krav, skal følgende dokumentation rekvireres fra producenten:
For betonrør og -brøndgods der er omfattet af DS/EN 1916 og DS/EN 1917:

- Producentens overensstemmelseserklæring, der dokumenterer, at rør og brønde er produceret i henhold til ovennævnte standarder samt øvrige projektspecifikke krav, fx de supplerende krav i DS 2420-1 og 2.

- CE-mærke med tilhørende deklaration af egenskaber

Det anbefales at bede om denne dokumentation i forbindelse med bestillingen - ikke først når produkterne bliver leveret.

Ved levering af produkterne skal det ved modtagekontrollen sikres, at de er leveret med synlig CE-mærkning enten på emballagen eller på de medfølgende dokumenter fx følgesedlen.
For betonrør og -brøndgods der ikke er omfattet af DS/EN 1916 og DS/EN 1917:

- Producentens dokumentation for hvilke standarder som de pågældende rør og brønde er produceret i henhold til, fx de danske standarder DS 2420-1 og 2.

Tredjepartsovervågning af producenternes produktionskontrol er ikke obligatorisk, men en del producenter har frivilligt valgt tredjepartskontrol i form af trekants-mærket eller produktcertificering, hvilket giver brugeren en ekstra sikkerhed for, at produkterne er produceret i henhold til de krævede standarder.

Særlige forhold
Ved lægning af betonrør er det vigtigt at være opmærksom på, at det er den udførendes ansvar at dokumentere, at de anvendte rør har tilstrækkelig bæreevne ved de valgte udlægningsforhold.

Krav til lægningsklasse, understøtningsform og kontrolniveau bør altid være angivet i projektet. Kravenes indflydelse på belastningen er fx taget i betragtning i reglerne angivet i DS 437: Dansk Ingeniørforenings norm for lægning af stive ledninger af beton m.v. i jord.

Såfremt det vælges eller er påkrævet, at lægningen skal udføres i henhold til DS 437, kan dokumentation af tilstrækkelig bæreevne sikres ved at sikre opfyldelse af kravene i DS 2420-1, idet rørenes mindste bæreevne herved dokumenteres iht. DS 437.

Hvis der bruges CE-mærkede rør, som ikke også er dokumenteret i henhold til de supplerende krav i DS 2420-1, skal dokumentation af tilstrækkelig bæreevne fremskaffes på anden måde. Ansvaret for dette påhviler den udførende.

Tilsvarende forhold er gældende for betonbrønde.

Lægning af betonrør

Ved lægning af betonrør er det vigtigt at være opmærksom på, at det er den udførendes ansvar at dokumentere, at rørene har tilstrækkelig bæreevne ved de valgte udlægningsforhold