Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hydraulik

Hydraulik er et vigtigt område inden for afløbssystemer

Korrekt dimensionering af et afløbssystems hydrauliske kapacitet er vigtigt, da underdimensionering kan medføre store udgifter og miljøbelastning af recipienter. Betonrørsbranchen har arbejdet meget med problematikken gennem årene.

Lægningsforhold og -kvaliteten har stor betydning for den aktuelle afløbslednings vandføring og selvrensningsevne.

Se omfattende information i nedenstående temablade og rapport fra PH-Consult.

Det er tillige muligt at beregne vandføringen for forskellige rørtyper, se program.

Temablade

 

Download

Selvrensning i afløbssystemer (Temablad 11)

Udgivet af Afløbsgruppen, 1999

Hydraulik er et vigtigt område inden for afløbssystemer. Selve vandføringsevnen er behandlet i temablad 9, mens emnet for dette temablad er selvrensning.

Download

Betonrør har den største vandføringskapacitet (Temablad 9)

Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

Et afløbssystems opgave er at lede vand samt urenheder til rensningsanlæg eller recipient. Evnen til at gøre dette afhænger af systemets hydrauliske egenskaber nærmere betegnet vandførings- og selvrensningsevnen.

Download

Betonrør sikrer god komprimering og hydraulik (Temablad 8)

Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

Betonrør har stærke rørstammer og samlinger, tåler store punktbelastninger, er retlinede og har god stabilitet i rørgraven.