Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Rørgrave/genbrug

Ved af genbruge opgravede jordmaterialer ved rørlægning, kan der opnås væsentlige besparelser

Ved betonrør kan de opgravede materialer ofte genbruges til omkringfyldning, da normens krav er mere lempelige end ved alternative rør som plastrør. Nedenstående er der forskellige eksempler på hvor meget der kan spares på udgifterne til nyt grusmateriale ved at anvende betonrør sammenlignet med plastrør.

Se endvidere temablad 7, 8, 10 og 12: her er der uddybende information om forudsætninger for genbrug og rørgravsprofiler.

 

Download

Miljøvenlig lægning af betonrør (Temablad 12)

Udgivet af Afløbsgruppen

Dette temablad sætter fokus på energiforbruget i lægningsfasen.

Download

Betonrør sikrer god komprimering og hydraulik (Temablad 8)

Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

Betonrør har stærke rørstammer og samlinger, tåler store punktbelastninger, er retlinede og har god stabilitet i rørgraven.

Download

Korrekt lægning af betonrør (Temablad 7)

Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

Dette temablad beskriver normgrundlaget for lægning af betonrør og uddyber nogle af normernes krav og anvisninger.

Download

Store betonrør - en bæredygtig løsning (Temablad 10)

Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

Når der skal vælges rørtype til et afløbsprojekt med store rør, står valget kun mellem to rørtyper - stive eller fleksible rør. De to rørtyper har vidt forskellige egenskaber.