Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sammenligning mellem Ø 1400 mm beton- og 1400 mm PEH-rør

Af nedenstående fremgår de mængder sand/jord der skal tilkøres/fjernes ved den skitserede rørgrav (lægningsdybde = 3,5 m, hældning 1:2).

Når det opgravede materiale kan genbruges til omkringfyldning ved betonrørene, men ikke ved plastrør, kan der spares på indkøb af nyt grusmateriale og desuden skal færre jordmængder køres til fyldplads.

Hvad spares der pr. m Ø 1400 mm betonrør i forhold til Ø 1400 mm plastrør?

Opgravet jord til fyldplads: 3,8 m3 á 60 kr = 228 kr
Nyt grusmateriale: 4,6 m3 á 60 kr = 276 kr
I alt = 504 kr pr. m.

Tallene fremkommer ved at trække "jordregnskaberne" i nedenstående tabeller fra hinanden.

Tekstfarven refererer til de farvede rammer på rørgravstegningerne. Den gule farve på tegningen viser områder med nyt grusmateriale.


Jordmængder

Tilfyldning
8,3 m3/m

Omkringfyldning
3,8 m3/m

Udjævningslag
0,1 m3/m

Fortrængt af rør
2,5 m3/m

Jordregnskab

Nyt grusmateriale:
0,1 m3/m

Opgravet jord til fyldplads:
2,7 m3/m
(fortrængt jord + udjævningslag)
Jordmængder

Tilfyldning
10,6 m3/m

Omkringfyldning
+ udjævningslag
4,7 m3/m

Fortrængt af rør
1,9 m3/m
Jordregnskab

Nyt grusmateriale:
4,7 m3/m

Opgravet jord til fyldplads:
6,5 m3/m
(fortrængt jord + omkringfyldning + udjævningslag)


Ovenstående er den økonomiske side af sagen. Det øgede genbrug ved betonrør giver også betydende besparelser på energiforbruget og dermed færre miljøbelastninger ved lægning.

Der kan også henvises til miljøprojektet "Afløbskomponenter af PVC, HDPE, PP og beton. Miljømæssig screening", hvor der også er vist rørgrave.

Forudsætninger for sammenligningen:

  • Det er forudsat at rørene lægger under befæstet areal. Der ses bort fra bundsikrings- og stabilt gruslag for befæstelsen.
  • Der regnes med 100 % genbrug i tilfyldning.
  • Den opgravede jord kan genanvendes, hvis der kan anvendes kraftigt vibrationsudstyr.
  • Ved betonrøret er det muligt at genbruge den opgravede jord til omkringfyldning og tilfyldning. Ved plastrør er det forudsat, at nyt grusmateriale skal tilkøres til omkringfyldning af røret og til et mindre område umiddelbart over røret (1,0 m3 pr. m. rør).
  • Den opgravede jord kan lagres umiddelbart ved rørgraven og anvendes løbende. Overskydende jord køres til fyldplads.
  • Rørgravsbredden er bestemt ved, at der skal være rimelig plads på rørenes sider til at kunne foretage komprimeringen af omkringfyldningen i lag af ca. 30 cm, og at det ved plastrøret er muligt at stampe sand ind under røret.
  • Pris pr m3 til fyldplads: 60 kr/m3 inkl. transport.
  • Pris for nyt grusmateriale: 60 kr/m3 inkl. transport (komprimeret tilstand).

Vedr. priser
De oplyste priser inkl. fragt kan variere meget ved de forskellige afløbsprojekter, afhængig af transportafstande, fragtpriser, gruspriser og fyldpladsafgifter.