Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sammenligning mellem Ø 250 mm beton- og 250 mm PVC-rør (smal rørgrav)

Af nedenstående fremgår de mængder sand/jord der skal tilkøres/fjernes ved den skitserede rørgrav (lægningsdybde = 1,5 m, hældning 1:2).

Når det opgravede materiale kan genbruges til omkringfyldning ved betonrørene, men ikke ved plastrør, kan der spares på indkøb af nyt grusmateriale og deponering af jord på fyldplads.

Hvad spares der pr. m Ø 250 mm betonrør i forhold til Ø 250 mm plastrør?

Opgravet jord til fyldplads: 0,20 m3 á 60 kr =12 kr
Nyt grusmateriale: 0,24 m3 á 60 kr = 15 kr
I alt = 27 kr pr. m.

Tallene fremkommer ved at trække "jordregnskaberne" i nedenstående tabeller fra hinanden.

Tekstfarven refererer til de farvede rammer på rørgravstegningerne. Den gule farve på tegningen viser områder med nyt grusmateriale.


Jordmængder

Tilfyldning
1,84 m3/m

Omkringfyldning
0,32 m3/m

Udjævningslag + støttelag
0,07 m3/m

Fortrængt af rør
0,09 m3/m


Jordregnskab

Nyt grusmateriale:
0,07 m3/m

Opgravet jord til fyldplads:
0,16 m3/m
(fortrængt jord + udjævningslag/støttelag)
Jordmængder

Tilfyldning
1,62 m3/m

Omkringfyldning + udjævningslag
0,31 m3/m

Fortrængt af rør
0,05 m/m
Jordregnskab

Nyt grusmateriale:
0,31 m3/m

Opgravet jord til fyldplads:
0,36 m3/m
(fortrængt jord + omkringfyldning + udjævningslag)


Ovenstående er den økonomiske side af sagen. Det øgede genbrug ved betonrør giver også betydende besparelser på energiforbruget og dermed færre miljøbelastninger ved lægning.

Der kan også henvises til miljøprojektet "Afløbskomponenter af PVC, HDPE, PP og beton. Miljømæssig screening", hvor der også er vist rørgrave.

Forudsætninger for sammenligningen:

  • Det er forudsat at rørene lægger under befæstet areal. Der er set bort fra bundsikrings- og stabilt gruslag under befæstelsen.
  • Der regnes med 100 % genbrug i tilfyldning.
  • Den opgravede jord kan genanvendes, hvis der kan anvendes kraftigt vibrationsudstyr.
  • Ved betonrøret er det muligt at genbruge den opgravede jord til omkringfyldning og tilfyldning. Ved plastrør er det forudsat, at nyt grusmateriale skal tilkøres til omkringfyldning af røret og til et mindre område umiddelbart over røret. (0,1 m3 pr. m. rør).
  • Den opgravede jord kan lagres umiddelbart ved rørgraven og anvendes løbende. Overskydende jord køres til fyldplads.
  • Der anvendes rendegraver med forholdsvis smal graveskovl. Rørgravsbredden er bestemt ved, at der skal være plads til at komprimere med fodtramp på rørenes sider, et rimeligt arbejdsareal og ud fra de tilgængelige skovlbredder (500, 600, 700, 800 mv.).
  • Pris pr m3 til fyldplads: 60 kr/m3 inkl. transport.
  • Pris for nyt grusmateriale: 60 kr/m3 inkl. transport. (komprimeret tilstand).
  • Der er set bort fra at vandføringsevnen i betonrøret er 20-25% større end i plastrør (pga. den større indvendige diameter).

Vedr. priser
De oplyste priser inkl. fragt kan variere meget ved de forskellige afløbsprojekter, afhængig af transportafstande, fragtpriser, gruspriser og fyldpladsafgifter.