Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Her lærer jeg dansk

Integration og fast arbejde går hånd i hånd for Hazem Adnan Alkhani og Mohamed Ahmed Oskohurd, der begge er ansatte hos betonelement-producenten Contiga Tinglev.

Hazem Adnan Alkhani og Mohamed Ahmed Oskohurd deler sam­me baggrund. Krig og uroligheder i Syrien tvang dem på flugt fra det land, de havde hjemme i. Efter længere tids flugt havnede de i Danmark, hvor de søgte og fik asyl. Begge kom hurtigt på sprogskole for at lære dansk og få en mulighed for at blive integreret. Og begge ville gerne i arbejde og bidrage til det dan­ske samfund. Men jobbet var der bare ikke. - Jeg ventede i halvandet år på at få et arbejde og mulig­heden for at tjene mine egne penge, men jeg mødte kun lukkede døre, når jeg tog kon­takt til virksomheder, fortæl­ler 25-årige Mohamed Ahmed Oskohurd.

Betonelement-branchen lukkede dørene op
Det var først, da det lokale jobcenter i Aabenraa, hvor Mo­hamed Ahmed Oskohurd vanen tro stemplede ind som jobklar, havde skabt kontakten til beto­nelementproducenten Contiga Tinglev, at der skete noget. Han kom i fire ugers praktik, og da det var en succes, var virksom­heden klar til mere og gav ham fast arbejde.  

Lærer dansk på jobbet
Mo­hamed Ahmed Oskohurd er glad for, at han fik tilbudt en faststilling hos beto­nelementproducenten Contiga Tinglev.

- Her tjener jeg godt og har nu muligheden for et godt liv, men samtidig har jeg fået en masse gode kammerater, som jeg snakker med. Det er en stor gevinst, da det hjælper meget på mit dansk, forklarer Moha­med Ahmed Oskohurd. 30-årige Hazem Adnan Alkhani, der lige nu er ansat i løntilskud, kan genkende hi­storien. Han håber på mere, men er bare glad for at være i arbejde. - Jeg har altid arbejdet og kan ikke holde ud at sidde der­hjemme og kigge, så det er rig­tig godt at være her. Også fordi jeg har så mange gode kolleger, der lærer mig dansk. Og de for­klarer gerne tingene en ekstra gang, hvis jeg ikke forstod det første gang, fortæller han.

Virksomhed tager udfordringen op
For beto­nelementproducenten Contiga Tinglev er det hver­ken nyt at have mange na­tionaliteter ansat eller at tage folk ind, der ikke kommer med snorlige forudsætninger.

- Vi har fx flere ansat fra Tyrkiet og ex-Jugoslavien. Fak­tisk har vi 15 nationaliteter i huset, så vi ved, at det kan lade sig gøre. Dog kunne de allerede sproget, da de kom hertil og havde været igennem det dan­ske uddannelsessystem, siger administrerende direktør, Karsten Reewitz, og forklarer videre:

- Det her er nyt for os. Det manglende sprog giver nogle udfordringer, når de ansatte skal gennemgå de nødven­dige sikkerhedskurser, hvilket vi hverken kan eller vil gå på kompromis med. Men vi tror på, det er nemmere at lære dansk, når du har et job og kollegaer, du snakker med. Derfor vil vi også gerne tage udfordringen op, og vores erfaringer er indtil nu udelukkende gode.

Da fem flygtninge ikke er nogen stor del af den 350-mand store stab, der er ansat i virksomhedens pro­duktion, er det ikke på grund af rekrutteringsproblemer, at virksomheden gør indsatsen.

- Vi er altid på udkig ef­ter gode, stabile og fleksible medarbejdere. Og om nogle år er det da ikke utænkeligt, at flygtninge kommer til at være en vigtigere gruppe for os, når det kommer til at have den nødvendige arbejdskraft, siger Karsten Reewitz.


- Jeg har altid arbejdet og kan ikke holde ud at sidde derhjemme og kigge, siger Hazem Adnan Alkhani.
- Her har jeg fået gode kammerater, som jeg snakker med. Det er en stor gevinst, da det hjælper meget på mit dansk, forklarer Mohamed Ahmed Oskohurd.

 

 

Relaterede artikler