Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Betonens æstetiske holdbarhed

Beton siges at være næsten vedligeholdelsesfrit, men gælder dette også betonens æstetiske holdbarhed? Bør vedligeholdelse i form af afrensning og overfladebehandling i højere grad indtænkes i et byggeri fra starten?

Foto: Aalborg Portland

Beton er et meget holdbart materiale, og rigtigt udført er beton mere eller mindre vedligeholdelsesfrit, når man ser bort fra fysiske skader på overfladen eller hærværk i form af graffiti. Over tid vil betonoverfladen dog ældes, hvilket vil ændre på, hvordan den fremtræder. Den måde betonoverfladen ældes på, kan på forhånd indgå i arkitektens overvejelser med hensyn til, hvordan en given bygning vil fremtræde på længere sigt, men er i nogle tilfælde mere overladt til tilfældigheder. For hvide betonoverflader fremstår ældningen ofte tydeligere, og det kan være nødvendigt at indtænke og etablere en vedligeholdelsesstrategi fra starten, for, hvordan betonens æstetiske udtryk kan bevares. Efter opførelsen kan man også vælge at give betonen en overfladebehandling for at forbygge ældning og uønsket patinering.

En ubehandlet, ny betonoverflade vil ældes over tid. Det yderste slamlag af cementpasta på betonen vil eroderes væk og frilægge sandkorn og små porer, der vil tiltrække snavs og give god mulighed for vækst af alger og laver. Hvor meget vand og hvor meget snavs, der trænger ind, afhænger af betonens sammensætning, overfladens struktur og bygningens design.

Læs hele artiklen i Magasinet BETON-3 2018. 

Relaterede artikler