Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bogomtale af Dansk Betonarkitektur i Landskab

"Spændende og relevant læsning" skriver Tine Gils fra VEGA landskab i sin flotte omtale af værket Dansk Betonarkitektur i magasinet Landskab, der udgives af Danske Landskabsarkitekter. Du kan læse anmeldelsen her.

”Mennesket kan dø af kedsomhed, sagde man i tresserne i relation til massebyggeriet af etagehuse lagt ud som kompasnåle og opført i beton; et materiale, der af den grund blev forkætret … disse drabantbyer og en mekanisk repetitiv tilgang til arkitekturen som disciplin bragte beton i miskredit”.

Sådan skriver idéhistoriker og ordgymnast Carsten Thau (der på vanlig vis kommunikerer sin afgrundsdybe viden om arkitekturens historie, så man er sikker på at vågne, skulle man af den ene eller den anden årsag være faldet hen) i sit forord til Jørgen Hegner Christiansens værk om dansk betonarkitektur. En bog der, ifølge forlaget, er tænkt som inspirationskilde for arkitektstuderende og arkitekttegnestuer landet over. Thaus forord efterfølges af en omhyggelig og kronologiske gennemgang af dansk betonarkitekturhistorie af Hegner Christiansen selv; herunder et mindre afsnit om betonbelægninger, hvori det er muligt at få genopfrisket sin viden om efterkrigstidens landskabsarkitekters eksperimenter med nye belægningsformer.


Elefanthuset i ZOO. Foster and Partners valgte at indfarve betonen med jernoxid for at komme frem til den helt specielle rødbrune nuance. Farven skulle matche det oprindelige elefanthus’ patinerede teglstensfacader. SLA var landskabsarkitekter. Fotos Torben Eskerod 

Ja, det var C.Th. Sørensen, der skabte den sekskantede Bellahøjflise (der stadig er i produktion). Og jo, Sven Hansen arbejdede med trekantede fliser (et på daværende tidspunkt vovet valg!) til udearealerne omkring Glostrup Amtsygehus. Albertslund (Syd)-stenens tilblivelse og de udendørs belægninger omkring Solrød Center og kunstmuseet HEART i Herning berøres også i afsnittet, der rundes af med 2000’ernes in situ-støbte betonflader, dog her alene eksemplificeret ved Marianne Levinsens  ’Graphic (geniale) betonpromenade ved CBS på Frederiksberg. Den kostede overflade og de udsparede, cirkulære huller til rødeg og elefantgræsplantninger er et gennemført og smukt eksempel på brug af pladsstøbt beton i landskabet.


Faunapassagebroen ved Dyrehaven i Silkeborg af Preben Skaarup Landskab og SWECO var indstillet til In Situ Prisen i 2017, og man forstår godt hvorfor. Hvem havde nu troet, at SF-stenen (som man så ofte er bladret forbi i kataloget) kan se så smuk ud?

Bogens hovedkerne består af 21 udvalgte ’cases’, fine eksempler (hvem bliver nogensinde træt af at se på kirkerummets rundede hvælvinger i Utzons Bagsværd Kirke?) på, hvordan dette plastiske, i hvert fald i sin tidlige fase, materiale er blevet anvendt gennem tiderne. Kun et par enkelte betonbelægningsprojekter, heriblandt faunapassagebroen ved Dyrehaven i Silkeborg og broen over Guden åen, begge af Preben Skaarup Landskab, har sneget sig med. Bygningskroppene er værkets primære fokus. Og dermed er bogen, trods sine mange helsidefotos, måske ikke et decideret visuelt inspirationsværk for landskabsarkitekter. Mange af de 21 cases har oven i købet tidligere været heftigt eksponeret i medierne, men det er heller ikke bogens præmis. Til gengæld er et appendiks sidst i bogen, der bl.a. opridser de mange muligheder for efterbehandling, og dermed forskellige visuelle udtryk (betonens ansigter), spændende og relevant læsning, uanset om man hælder mest til bygnings- eller landskabsarkitektur.

’Graphic concrete’ er en metode, hvorpå man kan præge motiver ind i betonen. Det ønskede mønster trykkes med en retarder (materiale, der anvendes til frilægning af stenmateriale i nystøbte beton- og mørteloverflader) på en dug, og betonen støbes nu med denne dug som forside. Når overfladen efter endt afformning spules, frilægges betonoverfladen i områderne med retarder, og mønsteret fremtræder.

Både Carsten Thau og Jørgen Hegner Christiansen berører emner som fremtidens betonteknologi, bæredygtighed og cirkulær økonomi. Iflg. Hegner Christiansen produceres der årligt 2 mio. ton betonaffald i Danmark. Det havde været oplagt at udfolde de allernyeste tendenser inden for genanvendelse som f.eks. brug af nedknust beton som tilslagsmateriale. Som Hegner Christiansen skriver: ” … allerede i materialevalget ligger spørgsmål om bæredygtighed, som arkitekterne vil komme til at forholde sig aktivt til i fremtiden”.

Anmeldelsen er skrevet af Tine Gils, landskabsarkitekt MDL og bragt i bladet Landskab.