Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vandtårn i rå beton

Det cirkulære Brønshøj Vandtårn er opført i hvidmalet jernbeton i en konstruktion med hele 55 søjler.

At befinde sig i det indre af Brønshøj Vandtårn er som at befinde sig i en industriel katedral. Sådan er fornemmelsen i det rum, skabt i 1928 af Ib Lunding som sagsarkitekt under stadsarkitekt Poul Holsøe.

Vandtårnet blev opført som aflastning for højdebeholderen på Bellahøj, der ikke kunne klare vandforsyningen af den yderligere udbygning af København.

Vandtårnet er en søjlebjælkekonstruktion – 34 meter højt og cirka 20 meter i diameter – opført i jernbeton med støbeskel af cirka en meters højde. Den underste del af tårnet har lodrette "stræbepiller", som understøtter et udkragende betonbjælkelag under selve vandbeholderen. I denne underste del af tårnet er der i opstigende rytme anbragt cirkulære vinduer i hvert pillefag afsluttende med en række vinduer af samme type under udkragningen.

I den øverste del er fagdelingen også markeret, men med fladere, lodrette bånd. Øverst er der en kraftig, omløbende hovedgesims. Ved opførelsen havde taget en meget større udkragning, som blev fjernet ved en senere renovering. Taget er fladt med et lavt ottekantet "hus" i midten med fladt tag og cirkulære vinduer. Herfra udstråler betonbjælker til tårnets kant.

- Det egentlig ret bastante tårn er givet lethed ved de lodrette markeringer af facaden, og arkitekten har ved enkle midler givet det betydelig arkitektonisk kvalitet. Den upudsede betonoverflade med synlige støbeskel var noget nyt og usædvanligt for tiden, men er med til at strukturere facaden. Vandtårnet er et pionerværk i dansk arkitektur. Dels er det opført som en konsekvent jernbetonbygning, dels er det stilistisk en af de tidligst gennemførte funktionalistiske bygningsværker, fortæller arkitekt Ulla Pilgaard fra Varmings Tegnestue, der er ved at planlægge en langsigtet restaurering af vandtårnet for Københavns Kommune.

Læs hele artiklen i Magasinet BETON 2-2021