Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Byen – det er da noget man ruller i

Arkitekt Søren Nordal Enevoldsen, har været aktiv skater i mange år. Det har givet ham en særlig tilgang til at arbejde med byens gulv.

 
”Jeg er meget opmærksom på overfladerne – på overgange, ændringer i materialer, og niveauforskelle. Jeg har en indlevet forståelse for byens gulv, som jeg kombinerer med min arkitektfaglige tilgang”, siger Søren Enevoldsen, som er indehaver af tegnestuen, SNE Architects.

Jo flere jo bedre

Ud over en særlig fornemmelse for materialer, har det også betydning for, hvordan tegnestuen opfatter byrummets funktioner. ”Som skater bruger man jo gelændere, bænke, kanter osv. på andre måder end det var tiltænkt. På samme måde arbejder vi altid med at gentænke de funktioner der er i et byrum. Vi arbejder altid med multifunktionelle byrum, der inviterer til ophold og aktivitet for så mange som muligt.

Byens rum er det sted man møder ’den anden’ og det er vigtigt at skabe mødesteder, hvor nye ting kan opstå”, siger Søren Enevoldsen. ”Det er vigtigt, at der er plads til den uorganiserede bevægelse, og overfladerne har en stor betydning for det. Jeg vil sige, at vi tager byens gulv og flader meget seriøst i de projekter, vi laver”, slutter han.

Byens Gulv

For 3. år i træk afholdes konferencen ”Byens gulv”, der samler de forskellige aktører indenfor området belægninger i byer. Konferencen beskæftiger sig med gulvet fra hovedgaden i stationsbyen over boligveje i villakvarterene til forandrings- og byrumsstrategier, nye belægningsmaterialer og konstruktionsprincipper til håndtering af nedbør. Der er i alt 14 indlægsholdere fra ind- og udland – se programmet byensgulv.dk .

Sideløbende med konferencen afholdes en virksomhedsmesse, hvor leverandører til byens gulv udstiller.

Se yderligere på www.byensgulv.dk , hvor tilmeldingen også foretages.

 

Relaterede artikler