Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Genbrug kan være vejen frem

Udtjente industriområder findes overalt i den vestlige verden, ofte med central placering hvor byens vækst presser sig på. Bygherren, planlæggeren og landskabsarkitekten må da spørge sig selv: Hvordan kan man designe med dét, der allerede er og finde værdi i det tilsyneladende værdiløse?

 

Transformationsprojekter

Med udgangspunkt i Landschaftpark Duisburg-Nord fra begyndelsen af 1990erne, har landskabsarkitekt Ellen Braae undersøgt 15 skelsættende europæiske transformationsprojekter og sætter postindustrielle områder som fænomen ind i en større by-, landskabs- og kulturarvsmæssig sammenhæng. Gennemgangen af de 15 projekter illustrerer samlet set mange måder, hvorpå vi vurderer værdien af et industriområde, og hvorpå dette sættes i spil i en efterfølgende udvikling, f.eks. til nyt boligområde og kulturområde.

Projekterne præsenteres i bogen Beauty Redeemed (2015) der med afsæt i disse projekter formulerer en egentlig transformationsteori og paradigmer for relationen mellem fortid, nutid og fremtid.

Ellen Braae er professor i Landskabsarkitektur, teori og metode på Københavns Universitet, og vil på konferencen Byens Gulv give indsigt i transformationsprocessen.

Byens Gulv

For 3. år i træk afholdes konferencen ”Byens gulv”, der samler de forskellige aktører indenfor området belægninger i byer. Konferencen beskæftiger sig med gulvet fra hovedgaden i stationsbyen over boligveje i villakvarterene til forandrings- og byrumsstrategier, nye belægningsmaterialer og konstruktionsprincipper til håndtering af nedbør.

Der er i alt 14 indlægsholdere fra ind- og udland. Se programmet på  byensgulv.dk


Sideløbende med konferencen afholdes en virksomhedsmesse, hvor leverandører til byens gulv udstiller.

Se yderligere på www.byensgulv.dk, hvor tilmeldingen også foretages.

 

Relaterede artikler