Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Investerer vi nok i klimasikring?

En liberalisering i 2013 af reglerne om at forsyningsselskaberne må lave overfladeløsninger førte til mange nye klimasikringsløsninger i byerne, men regler fra 2016 om, at kommunerne skal medfinansiere, spænder nu ben for tiltagene.

Foto illustration: Urban Power

Processen med at få klimasikret landet bedst muligt går for langsomt, vil mange mene, og som altid er det spørgsmålet om finansiering, der risikerer at bremse projekterne, selvom viljen måtte være til stede. 

– Når der så bliver lavet nye overfladeløsninger, der kombineres med parkprojekter og lignende, bliver regningen reelt sendt direkte videre til forbrugerne. Det mente regeringen ikke var rimeligt, så i 2016 gik den ind og lavede et krav om, at når der er overfladeløsninger med, så skal kommunen betale 25 procent af udgiften. Da kommunerne normalt ikke har noget overskud på deres anlægsbudget, er der risiko for, at disse projekter bliver bremset, og det er ærgerligt i en tid, hvor alle er enige om, at der skal klimasikres i byerne, siger branchedirektør for Danske Anlægsentreprenører hos Dansk Byggeri, Henrik Friis.

Nordhaleøen
Et eksempel på et dristigt tænkt storskalaprojekt, der løser flere problemer på en gang, er idéprojektet ”Nordhaleøen”, der blev præsenteret af arkitektfirmaet Urban Power sidst i 2017. Projektet samtænker stormflodssikring og infrastruktur i udviklingen af en helt ny bydel ud for Nordhavn på en kunstig ø.

– Projektet skulle sætte gang i debatten omkring byudvikling, klimasikring og trafik tænkt sammen, og vi havde brug for en case, der kunne vise, hvordan man kan arbejde med problemerne. Når man taler om diger, nye boligområder og en havnetunnel som separate projekter, så vil der altid være nogen, der er imod det enkelte projekt, men når man tænker det sammen, er der flere mennesker, der kan se noget positivt i idéerne, fortæller partner i Urban Power, Rune Veile.

Læs hele artiklen i Magasinet BETON-2 2018

 

Relaterede artikler