Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Historisk beton

Dansk Beton har afholdt seks fyraftensmøder om Historisk Beton med temaet: Hvorfor og hvordan bevarer vi det?

Ved arrangementerne så vi på fem betonbygninger fra hver deres epoke. Vi zoomede ind på, hvorfor betonen er bevaringsværdig. Rådgivere, entreprenører og bygherrer fortalte om, hvordan beton bevares i praksis, og om vi kan gøre det bedre.

De fem epokespecifikke arrangementer blev suppleret med et intermezzo med et foredrag af den internationalt anerkendte bevaringsarkitekt Gunny Harboe. Intermezzoet så stort på betonepokerne og lagde i stedet op til en diskussion i plenum om historisk beton, bevaring og kulturarv.

Beton er ikke bare beton
Gennem mere end 150 år har beton været det moderne materiale par excellence. Men beton er ikke bare beton. Beton udvikler sig i takt med industrialisering fra 1800-tallet og op igennem det 20. århundrede. Det blev synonymt med modernismen, og i dag er det verdens mest brugte byggemateriale. Men det 20. århundredes moderne arkitektur er nu historie, og beton er blevet bevaringsværdigt. Betonen bærer på store historier om samfundsforhold, industri og håndværk, mennesker og kultur. Dermed bliver betonbevaring mere og andet end en rent teknisk disciplin. Betonbevaring får dermed et kulturarvsperspektiv, som fører til spørgsmål om Hvorfor bevare og krav til Hvordan vi bevarer betonen

Foredragsrækken var tilrettelagt for Dansk Beton af arkitekt Grethe Pontoppidan, arkitekturet aps, i samarbejde med direktør Torben Seir og konservator Sanne Spile fra Seir Materialeanalyse A/S samt ingeniørdocent ved DTU Tommy Johansen. Dansk Betonforening var medarrangør.


Læs om og se videoerne fra de afholdte events:

Intermezzo - Beton, bevaring og kulturarv

Beton er et meget brugt materiale - internationalt og i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi drøfter dets kulturarv samtidig med, at vi sætter fokus på, hvordan det bevares.

Før 1890’erne - Den uarmerede beton

Uden cement ingen beton. Råmaterialerne findes i naturlig form, og betonbyggeri går helt tilbage til romerne, men hvordan var den tidligere betonproduktion i Danmark?

1930'erne - Den tidlige jernbeton

Ved århundredeskiftet er jernbeton et hyppigt brugt materiale i Danmark i f.eks. store militæranlæg, havne og bygninger. Men det er først i 1930’erne, at danske arkitekter for alvor tager jernbeton til sig.

1950'erne - Beton griber om sig

Byggebranchen videreudvikler betonkvaliteten og eksperimenterer med konstruktioner, udtryk og standarder. Betonelementer vinder indpas. Beton begynder generelt at gribe om sig.

1960'erne - Høje Gladsaxe og betonelementerne

Arrangementet i Høje Gladsaxe gør status på betonrenoveringerne i et de meste kendte elementbyggerier i
Danmark og rejser en debat om, hvad betonelementbyggeriets almindelige ry betyder for bevaring af betonen.

1970'erne - Brutalisme og skala

Foredragsrækkens sidste arrangement sætter fokus på de udfordringer som hospitalets skala, dets æstetik og
særlige betonproblemer skaber for betonbevaring, og hvor det peger hen.