Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Behov for bæredygtig brug af beton

Dansk Beton samlede 63 visionære kvinder og mænd fra branchen og fra den øvrige del af bygge- og anlægsbranchen til workshop om, hvordan brugen af beton bliver optimeret. Deltagerne var enige om, at et fælles fundament er afgørende for, at branchen kan udnytte potentialet for bæredygtighed endnu mere.

Bæredygtighed i betonbranchen har været et fokuspunkt igennem 40 år, og branchen har også taget et stort skridt i den rigtige retning. I dag er Danmark et foregangsland i optimal brug af beton. Men der er fortsat et stort potentiale at hente. Det kræver, at alle byggeriets aktører står sammen og får sat et fælles mål for bæredygtighed for at fastholde positionen.

På Dansk Betons workshop lagde branchedirektør i Dansk Beton, Thomas Uhd, op til debat om målet kunne være 10 procent mindre cement, 15 procent mindre beton og 20 procent mindre armering.


- Vi skal have de bløde værdier – æstetik, tryghed, lang levetid, D&V og EPD i fokus, mente  Ib Blærum Jensen, teknisk chef for Unicon. Foto: Peter Jørgensen

Svenske erfaringer: Lige så bæredygtig som træ
Det er ikke nogen hemmelighed, at beton- og cementproduktion er energikrævende og belaster miljøet ved opførslen af bygninger. Derfor fik det tilhørerne til at spidse øre, da svenskeren Anders Johansson, der er markedsområdechef i ejendomsselskabet Rigsbyggen i Göteborg, dokumenterede, at betonbyggeri kan være lige så bæredygtig som byggeri af træ.

Erfaringerne fra Sverige viser, at miljøbelastningen ved optimeringen af brugen af beton, er på samme niveau, som hvis man i stedet havde valgt at bygge i træ. I projektet havde bygherren Riksbyggen reduceret miljøbelastningen ved at stille krav til bindemidlet, mængden af cementindhold og armeringen ved det klima- og energivenlige byggeri af lejligheder af tre  etagebyggerier - Brf Viva i Göteborg.  Målet var at opføre boligområdet, så det var så økonomisk og energieffektivt som muligt både under opførelsen og efterfølgende i driften.

I projektet blev livscyklusanalyser på henholdsvis træ og beton sammenligne, og leverandører af de to materialer kontrollerede analyserne af hinandens produkter. Konklusionen var, at produktionsfasen har stor betydning for miljøbelastningen, fortalte markedsområdechef Anders Johansson fra det svenske ejendomsselskab Riksbyggen på seminaret.

I projektet fra Sverige blev betonen valgt frem for træ på grund af længere levetid, komfort og højden på huset, som ville være større ved et byggeri i træ frem for et byggeri i beton. Mens energiklassen og lydklassen ville være de samme uanset materialevalg.

Engagerede i betons fremtidige bæredygtighed
Igennem hele dagen diskuterede topmotiverede og engagerede deltagere fra betonbranchen og den øvrige byggebranche, hvordan vi kommer videre ad den bæredygtige vej.

De gule, pink, orange, grønne og blå post-it-sedler var i spil fra morgenstunden. Først med refleksioner på formiddagens oplæg og senere i gruppearbejde ved otte borde.


Arkitekt Anne-Mette Manelius fra tegnestuen Vandkunsten havde pladen fuld med ideer på kulørte post-it-sedler ved workshoppen, som sluttede under kastanjetræet i gården ved Materielgården. Foto: Peter Jørgensen

Tidlig involvering og skrappe krav
Tidlig involvering og skrappere krav fra bygherre om bæredygtighed i udbudsmaterialet var nogle af de løsninger, som gik igennem hele seminaret.

Og dagen endte med præsentation af 21 visionære og kreative idéer under det store kastanjetræ i Materielgården ved BLOX denne løvfaldssommerdag den 10. oktober. Her understregede bygherrechef Claus Møller Rasmussen fra DTU, at tiden er inde til at sætte handling bag ordene.

Det var netop Dansk Betons formål med at holde seminaret, og branchedirektør Thomas Uhd kvitterede da også med at love forsamlingen, at branchefællesskabet arbejder videre med de mange gode idéer, som blev udviklet på workshoppen.

Bæredygtig beton igennem 40 år
1979: Brug af superplastificering
1980: Brug af flyveaske
1986: Brug af mikrosilica
1993: Kalkfiller kompositcement
1995  Procesvand/genbrugsvand
1998: SCC beton
2002: Grøn Beton I, ny Rapidcement
2009: Større betonkanoner, sættevogne
2011: EPD klar i betonbrancherne
          Ny Lavalkali cement
2017: Bioaske/EmiFiller
          Anvendelse af nedknust beton
2018: Dansk Betons seminiar: Bæredygtig brug af beton
2019: Grøn Beton II – konference om grøn omstilling af cement- og betonproduktion i Danmark

Relaterede artikler