Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Dansk Beton til Frank Jensen: Vores bygninger skal holde flere 100 år

Hvordan bliver Københavns Kommune CO₂-neutral i 2025? Det spørgsmål har Copenhagen Architecture Festival stillet en række aktører inden for arkitektur og byggeri. Heriblandt Dansk Beton. Eventen kører under overskriften ’Kære Frank Jensen’, og 46 medvirkende giver deres bud på konkrete handlingsforslag.

Forslagene er skrevet til Københavns overborgmester, Frank Jensen. 46 aktører fra byggeriet og arkitekturen har deltaget med forslag til, hvordan grøn omstilling kan indlejres i byudviklingen.

Behov for bæredygtig beton
Dansk Beton i Dansk Byggeri er en af de aktører, der har sendt et brev til Fransk Jensen. Et brev af branchedirektør Dorthe Mathiesen, der viser behovet for, at nutidens byggeri holder de næste mange hundrede år, så vi sparer på ressourcerne. Til det er beton det oplagte valg, og med Bæredygtig Beton initiativet står Dansk Beton klar med en konkret handlingsplan, som kan nedbringe udledningen af CO2 i byggeri- og anlægsprojekter. Men der er brug for politisk opbakning. Sammen må vi løse klimaudfordringerne, ellers vil det ramme vores børn og børnebørn, som for alvor vil mærke konsekvenserne af den globale opvarmning. Det er en gennemgående tematik ikke kun for Dansk Beton men for alle 46 aktører i brevsamlingen.

Fællestræk i brevsamlingen: Bæredygtige byggematerialer
For at begrænse klimabelastningen skal de materialer, vi bygger huse og infrastruktur af, danne rammen om de næste mange generationers liv. Men lang levetid forpligter også. Nutidens bæredygtige boligbyggeri skal også være smukt, og vi skal tænke i rekreative områder. Derudover skal vi tænke i bevaringsværdig arkitektur, som er fleksibelt, så vi nemt kan transformere en bygning fra for eksempel at være en kontorbygning til at være ældreboliger.

Naturlige og bæredygtige byggematerialer står højt på byggeriets ønskeliste. Det gælder materialer med en lang levetid, potentialer for genanvendelse eller mindst mulig miljøbelastning ved fremstilling, nedrivning og eventuel bortskaffelse. Bygge- og anlægsbranchens materialer og ressourcer skal nyttiggøres, og affald skal ses som en råvare frem for forbrænding. Med andre ord: Vi skal tænke i cirkulær økonomi.

Det er bare nogle af de begreber og temaer, der står stærkest i brevsamlingen til Frank Jensen. Begreberne går igen som røde ledetråde henimod en kommune uden drivhusgasser.

Baggrund for brevsamlingen
Byggeriet står for 30-40 procent af det samlede drivhusgasudslip i Danmark. Byggebranchens forskellige aktører kender til udfordringerne og er i gang med at udvikle løsninger til at opnå Københavns målsætning om CO2-neutralitet. Imidlertid kræver det både tid og vilje at omstrukturere, omlægge vaner og produktionsmåder, gentænke økonomi og så videre. Det kræver samarbejde med fagfolk fra andre brancher og borgerne generelt. Det er på den baggrund, at Copenhagen Architecture Festival i samarbejde med Politikens Forhal, har inviteret stemmer inden for arkitekturens udvidede felt til at dele deres visioner i et brev stilet direkte til overborgmester Frank Jensen. Brevene inspirerer til idéudveksling, nytænkning og konkret handling.

Læs artiklen i Magasinet Byggeriet