Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Genanvendelse er meget mere end nedknust beton

Bygge- og anlægsaffald udgør ca. 30% af alt det affald, der genereres i Danmark. Det svarer til ikke mindre end 4,3 mio tons om året. Er det affald? Er det ressourcer, der er egnet til genanvendelse? Eller kan affaldsmængden reduceres ved at bygge smartere? Det er nogle af de spørgsmål, som bliver stillet i den danske betonbranche i øjeblikket.

I denne artikel gives nogle af de bedste eksempler på genanvendelse i betonbranchen, hvor f.eks. flyveaske har betydet, at Danmark i mange år har ligget i førerfeltet på genanvendelsesområdet.

Flyveaske - bedre kvalitet
I Danmark har man i de sidste 30-40 år anvendt flyveaske til fremstilling af beton. Flyveasken er et affaldsprodukt fra kraftvarmeværkerne og hvor cementproducenterne i andre lande – f.eks. Sverige – kæmpede med succes imod brug af flyveasken, tog Danmark den til sig. Netop flyveasken er et suverænt godt eksempel på, at affald pludselig kan blive til en ny og vigtig ressource.

I 1970’erne deponerede man nemlig flyveasken, men betonbranchen så en god mulighed i at anvende flyveasken i betonproduktionen bl.a. med skelen til nogle amerikanske erfaringer. Med årene er flyveaske blevet et vigtigt materiale i betonproduktionen. Økonomisk set er det en gevinst i og med at flyveasken kan erstatte noget af cementen, men flyveasken giver også en bedre kvalitet beton til f.eks. brobyggerier. Kraftværkerne omstiller i disse år fra kul til træpiller, idet kulafbrænding har nogle meget negative konsekvenser for miljøet.

Ved en dedikeret indsats er det lykkedes betonbranchen nu også at finde anvendelse til den træbaserede flyveaske i betonproduktionen. De bæredygtige træpiller anvendes nemlig sammen med den flyveaske, som blev deponeret i 70’erne. Den kombination viser sig nemlig, at kunne anvendes i betonen og erstatte noget af den omkostnings- og miljøtunge cement. Samtidigt hjælper betonbranchen med at rydde op i de deponier af flyveaske, som ligger nedgravet rundt omkring i Danmark og bringer dermed en deponeret ressource med ind i byggeprocessen igen.

Du kan læse resten af eksemplerne på genanvendelse i BETON 4

 

 

Relaterede artikler