Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Konference: Made in Sustainable Concrete

Konferencen ”Made in Sustainable Concrete”, der foregår den 26. november i Ingeniørhuset Kalvebod Brygge, sætter fokus på betonbranchens arbejde med at bidrage til den grønne omstilling af byggeriet.

Baggrund
Byggebranchen står for cirka 30 procent af den samlede CO2-udledning i Danmark, hvoraf cirka 10 procent stammer fra fremstilling af materialer og opførelse af bygninger og anlæg.

Beton står for en væsentlig andel af byggeriets CO2-udledning. Selvom der sket en stor udvikling i betonbranchen de seneste årtier, skal der ske en markant CO2-reduktion, hvis beton fortsat skal være det foretrukne byggemateriale.

På den anden side vil der globalt set vil være en stigende efterspørgsel på beton og cement, da urbanisering, befolkningstilvækst og behov for klimatilpasningsløsninger skaber vækst i betonindustrien.

Formål
Vi har i betonbranchen derfor en bunden opgave. Vi skal finde de løsninger, som bringer CO2-udledningen markant ned. Det kan vi kun gøre gennem samarbejde og vidensdeling, hvilket konferencen ”Made in Sustainable Concrete” vil skabe rammerne for.

Målgruppe
Konferencen er målrettet alle byggeriets parter. Med omdrejningspunkt i verdens mest anvendte byggemateriale – beton – vil foredragsholdere give både politiske, faglige og æstetiske bud på, hvordan vi løfter den store opgave, vi som betonbranchen står overfor.

Konferencen arrangeres som et samarbejde mellem Branchefællesskabet Dansk Beton, Dansk Betonforening og InnoBYG.

Videoer og præsentationer fra konferencen

Find dem under "Kalender 2020" på baeredygtigbeton.dk her