Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nedrivning udløser millionbesparelser

Det betaler sig ofte bedre at rive ned og bygge nyt frem for at renovere. Det viser en gennemgang af totaløkonomien i kommunale byggeprojekter.

Ved at droppe renoveringsprojekter og i stedet bygge nyt kan danske kommuner hvert år spare millioner på driftsomkostninger og samtidig tilbyde bedre forhold til borgere og medarbejdere.

Det viser en gennemgang af 14 større kommunale renoveringsprojekter i hele landet, som Dansk Byggeri og Dansk Beton har fået gennemført i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Rambøll. Rambøll har sammenholdt totaløkonomien på lang sigt i projekterne ved to scenarier, hvor der i det ene bygges nyt og i det andet renoveres.

Driftsøkonomi er afgørende

Gennemgangen er baseret på et planlægningsværktøj udviklet specifikt til at vurdere, om renovering betaler sig, og resultatet er næsten entydigt: Det gør det sjældent!

Det skyldes, at nye bygninger ganske enkelt er markant billigere i drift. Medtages dertil kvalitative forhold som indeklima og bygningens stand, er der sjældent reelt gode argumenter for at vælge renovering frem for nybyggeri.

Desværre viser gennemgangen også, at totaløkonomien sjældent inddrages i beslutningsprocessen. Kun i ét af de 14 projekter blev der således foretaget en egentlig totaløkonomisk vurdering i forbindelse med projekteringen, hvilket ellers flere steder kunne have afsløret markante fordele ved at bygge nyt.

Kunne spare 15 mio.

Et eksempel er renoveringen af Emdrup Svømmebad i 2007. Her viser beregningen, at en helt ny – og altså kvalitativt bedre bygning – over 40 år ville være endt som en billigere løsning for kommunen end renovering af de eksisterende bygninger.

Anlægsomkostningerne til renoveringen var på 35 mio. kroner, mens anlægsomkostningerne ved nybygning ifølge beregningerne ville have været på 36,7 mio. kroner.

De akkumulerede omkostninger over 40 år ender dermed på 102 mio. kroner i renoveringsscenariet mod blot 87 mio. kroner i det fiktive nybygningsscenarie – altså en besparelse på hele 15 millioner.

Lav selv beregningen

I Danmark bruger kommunerne årligt ca. 10 mia. kr. til nybyggeri og renovering af bygninger. Et bredere fokus på totaløkonomien kan dermed være med til at sikre, at samfundet får mest ud af investeringerne.

Derfor sætter Dansk Beton og Dansk Byggeri fokus på problemstillingen med den udarbejdede rapport og et tilhørende brugervenligt regneværktøj til totaløkonomisk gennemregning af byggeprojekter. Med regneværktøjet kan man ved hjælp af et regneark vurdere, om en eksisterende bygning med fordel kan renoveres, eller om det bedre kan betale sig at rive ned og bygge nyt.

Hent gratis rapporten og det tilhørende regneværktøj.

Relaterede artikler