Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nu går mindre beton til spilde

Nu har den danske betonbranche fundet løsningen på, hvordan de kan genanvende spildet fra egen produktion til fremstilling af nye betonprodukter. Vel at mærke inden for gældende lovgivning og standarder. Det er resultatet af et års samarbejde i Nulspildsprojektet, hvor betonbranchen, Teknologisk Institut, Emcon A/S og Aalborg Portland A/S har deltaget.

Nulspildsprojektet sikrer, at spildbeton genanvendes til produktion af huldæk. Foto: Teknologisk Institut.

Betonproducenterne af både belægning, elementer og fabriksbeton har i et tæt samarbejde med Teknologisk Institut, Emcon A/S og Aalborg Portland A/S udviklet nye metoder til, hvordan branchen fremover fremstiller nye betonprodukter baseret på spildbeton fra produktionen. Derudover er det dokumenteret, at de nye betonprodukter med knust spildbeton, som delvist erstatter sand og sten fuldt ud lever op til kravene i de gældende standarder.

- Nulspildsprojektet har vist, at betonbranchen sagtens kan bidrage til at løse udfordringerne med ressourceknaphed ved at genanvende eget spild i produktionen af ny beton og samtidig leve op til kravene i byggelovgivningen. Dermed sparer branchen på både brug og transport af de knappe råstoffer som sand og sten. Det er til gavn for miljøet. I praksis har det vist sig, at det kræver lidt ændrede procedurer i produktionen, siger Dorthe Mathiesen, branchedirektør i Dansk Beton i Dansk Byggeri.

Spildbeton størst fra huldæk
I Nulspildsprojektet er der arbejdet med genanvendelse af spildbeton fra produktion af belægningssten, huldæk og fabriksbeton. Det største spild kommer fra produktion af huldæk, der bruges til etageadskillelse. Spildet udgør ca. otte procent af den samlede produktion, mens spildet fra produktion af belægningssten og fabriksbeton udgør ca. to procent. Hidtil er spildbetonen knust og genanvendt som bærelag under veje og pladser. Men ved at genanvende spildmaterialet direkte på fabrikkerne kan der derved spares på transport af naturlige råmaterialer.

Samarbejde på tværs af betonbranchen
Beton er ikke bare beton. Der findes et utal af forskellige betonprodukter fra rør og fliser til store betonelementer. De sammensættes og produceres på forskellig måde. Alligevel er det lykkedes at samle producenter på tværs af branchen til et fælles projekt om at udvikle og dokumentere beton med nedknuste spildmaterialer fra produktionen.

- I Nulspildsprojektet er det på bedste vis lykkedes at udnytte erfaringer og viden på tværs af branchen. Alle producenter står med de samme tekniske udfordringer, når de skal i gang med genanvendelse af spildprodukter. Derfor har det været en stor fordel, at vi har arbejdet sammen om at finde løsninger og dokumentation, siger Niels Søndergaard, formand for bestyrelsen i Dansk Beton og adm. direktør i DK Beton A/S.

Grundige laboratorieundersøgelser forud for afprøvning
I projektet er der gennemført grundige undersøgelser af spildmaterialerne i laboratoriet på Teknologisk Institut. Her har man fx undersøgt, hvordan forskellige knuseteknologier påvirker spildmaterialernes egenskaber. Desuden har et større forsøgsprogram set på optimering og dokumentation af den nye beton baseret på spildbeton.

- Formålet med undersøgelserne i laboratoriet har været at nå frem til konkrete anbefalinger til producenterne om, hvilke betonrecepter de skulle arbejde med i fuld skala. Det giver tidsbesparelse for producenterne at starte op på laboratorieskala under mere kontrollerede forhold. Samtidig har vi i laboratoriet større mulighed for at prøve en lang række forskellige betonblandinger af, siger Katja Udbye Christensen, faglig leder på Teknologisk Institut.

Resultater frit tilgængelige
Alle resultaterne fra Nulspildsprojektet er samlet i to rapporter – en dokumentationsrapport og en håndbog.

Du kan finde begge rapporter her 


Planen er at udarbejde en endnu mere konkret anvisning til producenterne med meget konkrete vejledninger og anbefalinger til, hvordan de kommer i gang med nulspild. Og så er det forventningen, at hele betonbranchen i løbet af nogle år overgår fuldstændigt til nulspildsproduktion.

Fakta om Nulspildsprojektet:
Samarbejdspartnere: Teknologisk Institut, Emcon A/S, Aalborg Portland A/S, Unicon A/S, DK Beton, CRH Concrete A/S, IBF A/S, Dansk Beton, Fabriksbetonforeningen, Belægningsgruppen og Betonelementforeningen.

Kontakt:
Dorthe Mathiesen, branchedirektør i Dansk Beton i Dansk Byggeri, tlf. 20 40 94 46

Niels Søndergaard, adm. direktør i DK Beton A/S og formand for Dansk Beton, tlf. 61 61 69 05

Billeder:
Klik her for at downloade pressebillede. Foto af: Teknologisk Institut
  
  

Relaterede artikler