Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyt initiativ vil halvere CO₂-udledningen fra beton i 2030

Dansk Beton er gået sammen med den øvrige byggebranche og Iancerer nu Bæredygtig Beton Initiativ. Målet er et 40-50 procent lavere CO₂-aftryk fra betonbyggeri i 2030, uden at der gås på kompromis med kvalitet, komfort og økonomi.

Foto: Torben Eskerod 

Mere end 20 centrale aktører i den danske beton- og byggebranche går nu sammen om Bæredygtig Beton Initiativ med en ambition om at reducere klimapåvirkningen fra betonbyggeriet betragteligt. Byggeriet – herunder betonbyggeriet – står nemlig for en stor del af samfundets klima- og miljøpåvirkning i form af ressource- og energiforbrug, CO₂-udledning og affald. Blandt parterne bag initiativet er flere store bygherrer, som har et målrettet fokus på deres klimaaftryk, og derfor stiller krav til bæredygtigt byggeri.

Når initiativet er sat i gang af Dansk Beton, skyldes det en erkendelse af branchens klimapåvirkning og en vilje til at handle.

- Den danske betonbranche har i mange år arbejdet for at producere mere bæredygtigt. Men ser man alene på CO₂, så står beton og cement, som er den afgørende komponent i beton, på globalt niveau for fem procent af den globale CO₂-udledning. I Danmark ligger det niveau lavere, bl.a. fordi branchen allerede har haft fokus på bæredygtig produktion, men i alle tilfælde er det muligt at nedbringe det miljøaftryk betragteligt. Og det er kerneopgaven for det nye initiativ, hvor der skal være fokus på, hvordan man får omsat viden, forskning og innovation til praksis, siger branchedirektør Thomas Uhd fra Dansk Beton i Dansk Byggeri.

Udgangspunkt i kendte eller snart færdigudviklede teknologier
Der arbejdes både i Danmark og udlandet på at udvikle nye teknologier, som kan gøre cement- og betonproduktion mere bæredygtig, men en lang række af dem er fortsat under udvikling, og det er usikkert, hvad effekten vil være, hvad de vil koste, og om de vil være brugbare i stor skala. Derfor har man i det danske initiativ valgt at tage udgangspunkt i enten kendte teknologier eller teknologier, som er tæt på at være klar til markedet.

- Ser man på udenlandske klimaambitioner for cement- og betonindustrien, så står bl.a. lagring af CO₂ ofte centralt. Men det er både en uudviklet, dyr og energikrævende teknologi, som vi – i hvert fald i første omgang – ikke har taget med. Derimod har vi fokus på den viden, vi har, og de teknologier, der er afprøvet, og som skal gøres gængse bl.a. via bedre bygherrekrav, tværgående samarbejdsformer og en systematisk vidensindsamling. Det er det, som Bæredygtig Beton Initiativet skal arbejde med, siger Thomas Uhd.

 

Læs Politikens artikel om initiativet her

Læs fakta om deltagere og baggrund her 

Eller download pressemeddelelsen her