Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sydhavn Genbrugscenter

Sydhavns Genbrugscenter er opført i genbrugsbeton fra Amagerværkets gamle skorsten. Hele 40 procent af genbrugscenteret består af genbrugsbeton. Derudover er det visionen at så meget affald som muligt skal sorteres direkte til genbrug i stedet for at havne i genbrugscenterets containere.

Under udførelsen af det nye genbrugscenter i Københavns Sydhavn har parterne bag projektet sat ny standard for brugen af genbrugsbeton. I stedet for at tilføre nye sten til betonen er der anvendt 100 procent genanvendt beton som tilslagsmateriale. Dermed består genbrugsbetonen af hele 40 procent genanvendt materiale, hvilket er fem gange mere end den hidtidige standard for genbrugsbeton. Desuden er der for første gang brugt genbrugsbeton til udvendige overflader og støbt i aggressiv miljøklasse. Tidligere er genbrugsbeton kun brugt indendørs, hvor den ikke er udsat for frost og andre miljømæssige påvirkninger.

Det er ildsjæle fra Teknik- og Miljøforvaltningen, der har stået i spidsen for det bæredygtige koncept, som Bjarke Ingels Group oprindelig har udviklet – og som arkitekterne Krilov A/S og rådgiverne fra COWI A/S har videreudviklet til et bæredygtigt byggeri, der går meget længere med genbrugsbeton, end det hidtil er set.

Bæredygtighedskonceptet omfatter udover genbrugsbeton også solceller og jordvarme, der skal dække genbrugscentrets energiforbrug. Desuden er der benyttet genbrugstræ og genbrugt armaturer til lavenergi LED-belysning, og multihuset er opført med grønt tag, der kan forsinke regnvandet.

ZÜBLIN A/S er totalentreprenør på projektet og har udført genbrugscentret med en kombination af betonelementer og en stor del synlig genbrugsbeton, der er in situ-støbt på stedet. Der er brugt genbrugsbeton i fundamenter, terrændæk og i væggene omkring genbrugscenteret.

Det ottetalsformede byggeri ventes at åbne sidst i april i år for borgerne, og visionen er, at så meget affald som muligt skal sorteres direkte til genbrug, og så få genstande som muligt skal ende i containerne.

Særlig stor andel af genbrugsbeton
Adm. direktør for Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen, der er med i dommerkomitéen, siger om nomineringen af Sydhavn Genbrugscenter:

- Sydhavn Genbrugscenter rykker grænserne for brug af cirkulær beton. Her har man genbrugt den knuste beton konstruktivt frem for at bortskaffe den eller bruge den i vejbelægning. Desuden sprænger byggeriet også rammerne for, hvor meget knust beton, man kan genbruge, da betonen består af hele 40 procent knust beton fra en tidligere skorsten. Derfor fortjener byggeriet at blive nomineret som et af tre bæredygtige projekter til Bæredygtig Beton Prisen.

Thomas Nielsen, der er afdelingsleder for ZÜBLIN´s anlægsafdeling, siger om nomineringen til Bæredygtig Beton Prisen:

- Vi vil rigtig gerne være med til at skubbe til udviklingen inden for bæredygtigt og cirkulært byggeri, hvor der genbruges flere og flere byggematerialer. Vi er derfor glade for at blive nomineret til prisen, som netop fokuserer på bæredygtighed og arkitektur i betonbyggeri.

Fakta om Sydhavn Genbrugscenter

Bygherre: Amager Ressourcecenter og Københavns Kommune 
Arkitekt: Krilov A/S
Rådgivende ingeniør: COWI A/S
Entreprenør: ZÜBLIN A/S
Areal: Genbrugsstation på 4.865 kvadratmeter og et multihus på 1.228 kvadratmeter
Anlægssum: 51
 


Foto: Torben Eskerod 


Foto: Torben Eskerod 


Foto: Torben Eskerod


Foto: Torben Eskerod