Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Bæredygtige fordele ved beton

Sten, sand og vand samt cement bliver til bæredygtig beton, når det blandes med den rigtige viden

Kombinationen af funktionelle, økonomiske og æstetiske egenskaber har gjort beton til verdens og Danmarks mest benyttede byggemateriale. Beton er også et byggemateriale, som er emne for bæredygtighed. Primært på grund af den CO₂-udledning, der sker i forbindelse med cementproduktionen, og den affaldsmængde der stammer fra nedrivning af betonbyggeri. Så giver det overhovedet mening at tale om bæredygtige fordele ved beton? Bestemt!

Alt byggeri kræver et energiforbrug. Noget mere end andet. Det er korrekt, at den indlejrede energi i betonen – det vil sige den energi, der går til produktion af byggematerialet – er højere, når det drejer sig om beton, end når det handler om eksempelvis byggeri af træ. Men, og der er et meget væsentligt men, når man ser på beton i et bredere livscyklusperspektiv, er der en lang række bæredygtige fordele ved beton, som faktisk opvejer det energiforbrug, der går til produktionen. Derudover har beton en række andre kvaliteter, som knytter sig til social og økonomisk bæredygtighed.

Her på siden redegøres dokumentérbart for fordele og problemer ved beton. Dette sker ud fra de tre klassiske bæredygtighedsdimensioner: Miljø, sociale forhold og økonomi. 

Læs den samlede publikation om de tre klassiske bæredygtighedsdimensioner

 Faktum er, at estimeret 5 % af verdens CO₂-udledning kommer fra produktion af cement og beton. I Danmark ligger CO₂-udledningen fra betonproduktion på omkring 3,4 % af den samlede danske CO₂-udledning.

De umiddelbart voldsomme tal skal sættes i relation til, at beton, som nævnt, er verdens mest benyttede byggemateriale. Der produceres dobbelt så meget beton på årsbasis som alle andre byggematerialer tilsammen.

Det skyldes først og fremmest de mange byggetekniske, æstetiske og økonomiske fordele, der er ved beton. Det uomgængelige ved materialet ændrer dog ikke ved, at bæredygtighed ligeledes er uomgængeligt i en verden med global opvarmning, knaphed på ressourcer og voksende befolkningstal.

Derfor er betonbranchen meget bevidst om det miljømæssige aftryk, som beton efterlader. Og der hviler et stort ansvar på både beton og den øvrige byggebranchen om at reducere miljøpåvirkningen. 

I dag er bæredygtighed i byggebranchen blevet en gængs term, men i betonbranchen er det faktisk en gammel nyhed. Der har gennem mange år været fokus på bæredygtighed med en lang række branchebårne initiativer, hvor der er arbejdet med energiforbrug, optimeret cement- og betonforbrug, arbejdsmiljø, genanvendelse, ressourcereduktion mv.

 

Download

Du kan frit download publikationen 'Beton styrker bæredygtighed'

Download publikationen.