Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

El-løbehjul ødelægger æstetikken i byrummet

Hvilken belægning og udsmykning giver byens borgere et æstetisk og arkitektonisk udtryk, der giver byens borgere lyst til at opholde sig i byrummet?

Det er nogle af de overvejelser, som stadsarkitekterne i landets kommuner og landskabsarkitekter gør sig, når de etablerer nye og rekreative pladser i byens rum. På konferencen Byens Gulv i Nyborg den 29. januar afslørede Michael W.J. Sørensen fra Via Trafik resultaterne af en ny holdnings- og adfærds undersøgelse af el-løbehjulets indmarch i bylivet.

Godt 60 procent af dem, som ønsker forsøgsordningen med el-løbehjul skal stoppe, mener at de skal ske af hensyn til bymiljøet, viser undersøgelsen fra Via Trafik. De fylder og flyder lyder argumenterne, og det går ud over æstetikken i byrummet, lød det fra Michael W. J. Sørensen på konferencen, som Belægningsgruppen i Dansk Beton var med til at arrangere. 

- Det kommer ikke bag på mig, at så forholdsvis mange svarer, at det er af hensyn til bymiljøet, at de ønsker forsøgsordningen stoppet. Trafiksikkerheden og trygheden er hovedargumenterne, siger Michael W. J. Sørensen, der er markedschef i Via Trafik.

Via Trafik har undersøgt holdninger til og adfærd med el-løbehjul for Færdselsstyrelsen. Dels ved en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.465 brugere og ikke-brugere af el-løbehjul i fem af de seks kommuner, hvor el-løbehjulene har gjort deres indmarch: København, Aarhus, Odense, Aalborg og Vejle. Dels ved registrering af adfærd og kendetegn, videoobservation og vejkantsundersøgelse i København og Aarhus. Undersøgelsen omfatter ikke forsøgsbyen Herning.

Ikke overraskende er det især fodgængere og cyklister, der siger, at omfanget af el-løbehjulene og parkeringen af dem er meget problematisk eller problematisk. Ifølge en undersøgelse fra Regions Hovedstadens skadestuer er ti procent af de tilskadekomne i uheld med el-løbehjul forgængere, som enten er blevet påkørt af en el-løbehjulsbruger eller er faldet over løbehjulet. 

Se hele præsentationen af undersøgelsen på Byens Gulv