Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Publikationer

Her har du en oversigt over de publikationer samt andet informationsmateriale, som Belægningsgruppen har medvirket til at få udarbejdet.

Belægningsgruppen har gennem årene udgivet en række publikationer/videoer, der omhandler forskellige områder indenfor emnet betonbelægninger. 

Publikationerne kan downloades eller bestilles

Download

Anvisning for permeable befæstelser i beton og asfalt

Permeable befæstelser har et stort potentiale til håndtering af de øgede nedbørsmængder, som ses i stigende grad. Men der er et behov for bedre forståelse af mulige anvendelser og principper for de konstruktionsmæssige opbygninger. Denne anvisning introducerer og inspirerer til anvendelsen af permeable befæstelser.

Teknologisk Institut, Betoncentret. Juni 2021

Download

EPD for fliser

Nummer: MD-20021-DA

Udgiver: Belægningsgruppen

Udstedt: 20. juli 2020

Udløber: 20. juli 2025

Download

EPD for belægningssten

Nummer: MD-20022-DA

Udgiver: Belægningsgruppen

Udstedt: 20. juli 2020

Udløber: 20. juli 2025

Download

Støtte- og støjmure

I dette temablad kan man bl.a. læse om støtte- og støjmures virkemåde, bæreevnekurver og trin for trin vejledning i opbygning

Udgivet af Belægningsgruppen, 2014

Download

Beton til gader, pladser og haver

Dette hæfte er resultat af et samarbejde mellem betonvarefabrikkerne tilsluttet Belægningsgruppen. Hæftet skal tjene til inspiration og vejledning for alle, der beskæftiger sig med betonvarer.

Udgivet af Belægningsgruppen, 2009

Download

Bedre Boligveje

Udgivet af Belægningsgruppen, 2012

- Bedre økonomi
- Bedre trafiksikkerhed
- Bedre afledning af regnvand

Download

Betontrapper

Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver og overflader store.

Udgivet af Belægningsgruppen, 2014

Download

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger

Viborgs nye politigård blev taget i brug i efteråret 1999. Selve bygningen og arealerne udenom er en nydelse at studere.

Udgivet af Belægningsgruppen, 2001

Download

Trafikregulering med betonbelægningssten

Ved at benytte betonbelægningssten i forskellige farver, former eller overflader kan trafiksikkerheden styrkes, signal- og informationsværdien forbedres, samtidig med at det æstetiske niveau hæves.

Udgivet af Belægningsgruppen, 2014

Download

Tilsyn med betonsten, klinker og skårne natursten

Tilsyn under udførelsen af belægninger af betonsten, klinker og skårne natursten. Den er udarbejdet med det formål at sikre et godt og nemmere tilsyn med belægninger

Udgivet for Belægningsgruppen november 2020

Download

Tilsyn med flisebelægninger

Denne vejledning er udarbejdet med det formål at sikre et godt og nemmere tilsyn med belægninger udført med betonfliser eller tilskårne naturstensfliser.

Udgivet for Belægningsgruppen i november 2020

Download

Tilsyn med chaussesten og brosten

Denne vejledning er udarbejdet med det formål at sikre et godt og nemmere tilsyn med belægninger udført med brosten og chaussésten.

Udgivet for belægningsgruppen i november 2020

Download

Tilsyn med belægninger - Tips og tricks

Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp til den praktiske udførelse af tilsyn - det vil sige en hjælp til, hvordan de forskellige forhold kan kontrolleres.

Udgivet for Belægningsgruppen november 2020

Download

Leverandørbrugsanvisning for kantsten, blokke og trin

Belægningsgruppen har i dialog med Arbejdstilsynet fået udarbejdet denne anvisning for kantsten, blokke og trin.

Udgivet af Belægningsgruppen, marts 2020

Download

Leverandørbrugsanvisning for sten

Belægningsgruppen har i dialog med Arbejdstilsynet fået udarbejdet denne anvisning for sten.

Udgivet af Belægningsgruppen, marts 2020

Download

Leverandørbrugsanvisning for fliser

Belægningsgruppen har i dialog med Arbejdstilsynet fået udarbejdet denne anvisning for fliser.

Udgivet af Belægningsgruppen, marts 2020

Download

Minihåndbog: Betonbelægninger

Revideret udgave, 2010

Temabladet tager bl.a. udgangspunkt i afvanding og dræn, afsætning og udgravning og lægning af sten

Download

Betonbelægninger - anvendelse, udførelse og vedligeholdelse af belægninger, trapper og støttemure

Revideret af Belægningsgruppen, 2019

Denne håndbog giver en bred information om betonsten og -fliser. Her bliver givet gode råd til valg af stentyper, læggemønstre med videre. Håndbogen er desuden en vejledning i projektering og udførelse af trafikbelastede veje, pladser og stier med betonsten og -fliser.

Håndbogen er baseret på teoretisk viden, praktiske erfaringer med betonsten og -fliser, samt de nyeste normer og standarder.
Formålet er, at man ved hjælp af denne håndbog skal kunne udføre holdbare befæstelser og undgå skader og fejl på belægningen.

Download

Lægning af betonfliser og -belægningssten

Revideret udgave, 2010

Temabladet tager bl.a. udgangspunkt i afvanding og dræn, afsætning og udgravning og lægning af sten

Download

Pladevibratorer - vælg den rigtige pladevibrator

Udgivet af Belægningsgruppen, 2008

Dette temablad giver vejledning i hvilke typer pladevibratorer der bør anvendes til henholdsvis betonsten og -fliser.

Download

Vakuumløfteudstyr

Dette temablad giver vejledning i hvilke typer vakuumløftere der er egnet til løft af betonfliser.

Desuden gives der vejledning i hvorledes typiske problemer med løft af fliser løses.

Udgivet af Belægningsgruppen, 2009

Download

Vejledning i retablering af betonbelægning efter en ledningsfornyelse

Udgivet af Belægningsgruppen, 1997

Opgravninger i arealer med belægningssten eller fliser kan retableres uden synlige ar.

Download

Fugekonstruktion - betonsten og fliser

Udgivet af Belægningsgruppen, 2008 Revideret marts 2019.

Korrekt udførte fuger mellem betonsten og betonfliser har vital betydning for betonbelægningens unikke evne til at optage store trafikbelastninger.

Download

Store betonfliser til trafikbelastede arealer

Betonfliser og særligt store betonfliser bliver mere og mere populære at anvende til trafikbelastede arealer. De store fliser giver et helt særligt og eksklusivt udseende, men kræver også en kompetent teknisk rådgivning hvis det skal blive en velfungerende løsning, der holder i mange år.

Dette temablad giver information om anvendelse af store betonfliser til trafikbelastede arealer. Der gives grundig vejledning i valg af formater og nødvendige tykkelser, baseret på såvel erfaringer som teoretiske beregninger - det er vigtigt at være opmærksom på, at det er generel vejledning og, at der i hvert enkelt projekt bør tilknyttes en kompetent rådgiver, der står for den endelige dimensionering.

Udgivet af Belægningsgruppen, 2018

Download

Forebyg ukrudt i fuger

Dette temablad handler om forebyggelse af ukrudt i fuger, hvor der bl.a. sættes fokus på fugegrus og komprimering.

Udgivet af Belægningsgruppen, 2004

Download

Vedligeholdelse af betonbelægninger

Revideret udgave, 2010

Dette temablad sætter bl.a. fokus på renholdelse, vedligeholdelse og retablering.

Download

Kalkudfældninger

Udgivet af Belægningsgruppen, 2011

I dette temablad kan man bl.a. læse om dannelse af kalkudfældninger, modtagekontrol, udlægning og projektering og fjernelse af kalkudfældninger.

Download

Overflader på betonsten og fliser

Beskrivelse af betons struktur, farver mv.

Temabladet er udarbejdet i samarbejde med Brolæggerlauget og Danske Anlægsgartnere, 2017.

Download

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger - Anvendelse, udførelse og vedligeholdelse

Udgivet af Belægningsgruppen, 2013