Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Vejledninger

Download

Beton til gader, pladser og haver

Dette hæfte er resultat af et samarbejde mellem betonvarefabrikkerne tilsluttet Belægningsgruppen. Hæftet skal tjene til inspiration og vejledning for alle, der beskæftiger sig med betonvarer.

Udgivet af Belægningsgruppen, 2009

Download

Bedre Boligveje

Udgivet af Belægningsgruppen, 2012

- Bedre økonomi
- Bedre trafiksikkerhed
- Bedre afledning af regnvand

Download

Betontrapper

Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver og overflader store.

Udgivet af Belægningsgruppen, 2014

Download

Ny indkørsel og terrasse med tilskud

Der er nu flere muligheder for at kunne få støtte til etablering af permeable belægninger i indkørsler og på terrasser.

Udgivet af Belægningsgruppen, 2016

Download

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger

Viborgs nye politigård blev taget i brug i efteråret 1999. Selve bygningen og arealerne udenom er en nydelse at studere.

Udgivet af Belægningsgruppen, 2001

Download

Trafikregulering med betonbelægningssten

Ved at benytte betonbelægningssten i forskellige farver, former eller overflader kan trafiksikkerheden styrkes, signal- og informationsværdien forbedres, samtidig med at det æstetiske niveau hæves.

Udgivet af Belægningsgruppen, 2014

Download

Betonbelægninger - anvendelse, udførelse og vedligeholdelse af belægninger, trapper og støttemure

Revideret af Belægningsgruppen, 2019

Denne håndbog giver en bred information om betonsten og -fliser. Her bliver givet gode råd til valg af stentyper, læggemønstre med videre. Håndbogen er desuden en vejledning i projektering og udførelse af trafikbelastede veje, pladser og stier med betonsten og -fliser.

Håndbogen er baseret på teoretisk viden, praktiske erfaringer med betonsten og -fliser, samt de nyeste normer og standarder.
Formålet er, at man ved hjælp af denne håndbog skal kunne udføre holdbare befæstelser og undgå skader og fejl på belægningen.

Download

Vejledning i retablering af betonbelægning efter en ledningsfornyelse

Udgivet af Belægningsgruppen, 1997

Opgravninger i arealer med belægningssten eller fliser kan retableres uden synlige ar.

Download

Fugekonstruktion - betonsten og fliser

Udgivet af Belægningsgruppen, 2008 Revideret marts 2019.

Korrekt udførte fuger mellem betonsten og betonfliser har vital betydning for betonbelægningens unikke evne til at optage store trafikbelastninger.