Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Betonbranchen i front med bæredygtighed

Med regeringens målsætning om 70 procent reduktion af CO2-udledningen i 2030 i forhold til 1990, skal der ske noget i alle industrier – også i betonindustrien.

Det stærke politiske fokus på bæredygtighed og reduktion af CO2-aftrykket har ført til regeringens målsætning om en reduktion af CO2-udledningen i 2030 i forhold til 1990 på intet mindre end 70 procent.

Betonindustrien kan medvirke til opfyldelse af denne målsætning gennem arbejdet med ”Bæredygtig Beton Initiativet”, som Branchefællesskabet Dansk Beton lancerede i begyndelsen af dette år.

 – Med Bæredygtig Beton Initiativet ønsker vi at pege på alle de steder, hvor CO2-udslippet kan reduceres, samt give anvisninger på, hvad der er at hente. Ikke mindst vil vi skabe grundlag for at kunne prioritere, så vi kan henvende os til myndigheder og fonde i forhold til at igangsætte længerevarende projekter. Samtidig vil det kunne give et grundlag for den dialog vi kommer til at få på det politiske niveau, siger Dorthe Mathiesen, branchedirektør for Dansk Beton.


Læs hele artiklen i magasinet Beton her