Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Publikationer

Her har du en oversigt over de publikationer, som Blokforeningen har udarbejdet. Publikationerne kan downloades eller bestilles.

Blokforeningen har i samarbejde med blokproducenterne og materialeleverandørerne udgivet en række brochurer om anvendelse og brug af blokke.

Hæfterne giver såvel projekterende som udførende den bedste faglige viden på området.

Download

EPD for letklinkerblokke

Nummer: MD-20023-DA

Udgiver: Blokforeningen

Udstedt: 20. juli 2020

Udløber: 20. juli 2025

Download

EPD for fundablokke

Nummer: MD-20024-DA

Udgiver: Blokforeningen

Udstedt: 20. juli 2020

Udløber: 20. juli 2025

Download

Letklinkerblokke - Overfladebehandling

Udgivet af Blokforeningen, 2008

De forskellige anvisninger i dette hæfte kan anvendes som inspiration og vejledning i forbindelse med projektering og udførelse af overfladebehandling på blokmurværk af letklinkerblokke.

Download

Blokmurværk og brand

Udgivet af Blokforeningen, 2003

Vejledende information til arkitekter og ingeniører i forbindelse med projektering af byggeri, hvor der anvendes blokke af letklinkerbeton, og hvor der stilles brandkrav.

Download

Udstøbningsblokke

Udgivet af Blokforeningen, 2015

Vejledende information til arkitekter og ingeniører i forbindelse med projektering af byggeri, hvor der anvendes blokke af letklinkerbeton, og hvor der stilles brandkrav.

Download

Håndtering og opmuring af blokke

Udgivet af Blokforeningen, 2015

Vejledende information til byggebranchen i forbindelse med udførelsen af byggeri, hvor der anvendes letklinkerblokke eller udstøbningsblokke.
Denne vejledning er fra nu af kun tilgængelig i digital version. 

Download

Dimensionering af murværk

Udgivet af Blokforeningen, 2012

Publikationens formål er at udbrede kendskabet til, og fremme anvendelsen af, letklinkerblokke. Vejledningen er et nyttigt værktøj i projekteringsfasen.

Download

Murbjælker med letklinker-LKB-Murbjælker-Dimensionering

Udgivet af Blokforeningen, 2009

Anvisninger om blokmurværk, der giver såvel projekterende som udførende den bedste faglige viden på de beskrevne områder.

Download

Murbjælker - supplerende beregninger for nedbøjninger

Udgivet for Blokforeningen juni 2016

Beregninger af nedbøjning for 1/3 brudlast jf. supplerende krav i produktstandarden, juni 2016

Download

Håndtering af letklinkerblokke og udstøbningsblokke

Tunge løft og belastende arbejdsstillinger er nogle af de væsentligste årsager til nedslidning og arbejdsskader. Manuel transport og håndtering af blokke er særligt belastende

I dette faktablad er der beskrevet nogle få forholdsregler, som kan minimere tunge løft og gøre risikoen for nedslidning og arbejdsskader mindre.

Download

Havegrill til dejlige middage bygget med blokke

Udgivet af Blokforeningen, 2011

Med letklinkerblokke er det enkelt at bygge sin egen flotte grill til haven.

Download

Beregning af bæreevne ved standardbrand - Beregningsprogram

Programmet downloader du i en pakket zip-fil, der skal pakkes ud med Winzip. I Zip-filen ligger der tre filer: lkblw.exe, lkvaegw.exe og lkdaekw.exe.

lkblw: Beregner bæreevnen af en væg af letklinkerblokke påvirket af standardbrand

lkvaegw: Beregner bæreevnen af en væg af letklinkerbeton påvirket af standardbrand

lkdaekw: Beregner bæreevnen af et dæk af letklinkerbeton påvirket af standardbrand

Download

Beregning af bæreevne ved standardbrand - Vejledning til brandberegningsprogram

Vejledning vedr. installation og anvendelse

Download

Documentation for Calculations of Standard Fire Resistance of Slabs and Walls of Concrete with Expanded Clay Aggregate

Rapporten udarbejdet af Kristian Hertz fra DTU, november 2002.

Download

Fischer Prøvningsrapport

Prøverapport for udvalgte fischer dübler i letklinker blokke, juni 2006

Download

Brikker på blokke

Bestemmelse af forholdene for letklinkerblokke i udførelsesfasen. Rapporten er udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk, april 2004.

Download

Optøning af frosne letklinkerblokke med gasbrænder

Rapport udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk, marts 2003