Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hurtigguide til Dimen-sioneringsvejledningen


Guiden indeholder vejledninger i form af håndregler baseret på et konservativt grundlag i forhold til Blokgruppens egentlige vejledning, der er baseret på eksakte beregninger. Guiden omhandler bestemmelse af vægtykkelse i 1 og 1½ plans huse.

1 plans huse forudsættes at have tag med 25⁰, 30⁰ eller 45⁰ hældning, mens tag på 1½ plans huse regnes at have 45⁰ hældning. I begge typer huse understøttes taget af facadevægge, og i 1½ plans huse understøttes tagetagen af en bærende skillevæg. Facadevæggen dimensioneres kun for vindlast, da den lodrette last virker til gunst.
Der tages udgangspunkt i husets beliggenhed, væghøjde og væglængde til bestemmelsen af vægtykkelse for ydervæg.
For bærende skillevægge tages der højde for både lodret last og vindlast, mens der for ydervægge kun regnes med vindlast.

Guiden er således baseret på et konservativt grundlag i forhold til Blokgruppens egentlige vejledning.
Det vil være tilstrækkeligt for mange håndværkere og private med enkle hånd-regler, der er på den sikre side.
Skal der foretages en mere optimal dimensionering, vil det naturligvis stadig være nødvendigt at anvende Blokgruppens dimensioneringsvejledning.

Hurtigguiden er tilgængelig i form af et beregningsprogram. Beregningsprogrammet kan generere en PDF-fil med forudsætninger og resultater, som brugeren efterfølgende kan vedlægge byggesagen til dokumentation.

Gå til hurtigguiden: http://letklinkerblokke.dk