Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Opmuringsteknik

Følg de simple regler for et godt resultat

Opmuring
Blokmurværk opmures normalt med en fugetykkelse på 10 +/- 4 mm.

Ved opmuringen skal fugerne være fyldte helt ud til blokforkant, den manglende mørtel kan give revnedannelser i pudslaget.

Blokmurværk skal generelt mures i forbandt. Studsfuger skal forskydes mindst en kvart bloklængde.

Til mure med synlige fuger og med tynd overfladebehandling anvendes ofte halv bloks forbandt.

Skal muren pudses kan der mures i det forbandt, som falder naturligt i forhold til hjørner med hele blokke.

Massive ydervægge der er tykkere end 190 mm kan mures op med delt fuge, så der fremkommer et isolerende hulrum i midten. Dette hulrum kan med fordel fyldes ud med en isoleringsstrimmel, der dels isolerer bedre end luft, dels sikrer at fugen ikke "flyder" sammen.

Placering af fugearmering
Ved vægtykkelser mindre end 150 mm indlægges kun 1 armeringsenhed pr. armeringsfuge. Ved større vægtykkelser indlægges 2. Ved delt fuge indlægges armering i hver mørtelstreng.

Armeringen placeres mindst 30 mm fra blokkens forkant og trykkes ned i mørtlen.

Formur i hulmur samt kælderydervægge armeres for hvert andet skifte.
Høje sokler over terræn armeres for hvert skifte. Øvrigt blokmurværk armeres som minimum i hvert 3. skifte.

Ved døre og vinduer indlægges altid armering i første fuge over åbningen samt i første fuge under vinduesåbningen.

Der skal altid armeres i murens øverste fuge.

Dilatationsfuger
Der skal placeres dilatationsfuger eller træffes andre foranstaltninger i et sådant omfang, at temperatur- og fugebevægelser kan foregå, uden at der opstår svækkende revnedannelser.

Det kan anbefales, at der indlægges dilatationsfuger, således at murfelterne maksimalt får følgende længder:

Indvendigt murværk: 12-15 meter.
Udvendigt murværk: 8-10 meter.

Længderne gælder såvel fortløbende felter som rundt om hjørner.

I hulmure placeres første binderkolonne ca. 1 meter fra hjørnerne. Alternativt kan der etableres dilatationsfuger ved hjørnet.