Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

I Aarhus bliver beton skudt 52 meter i vejret

Bruger man den rigtige pumpe og den rigtige beton, er det ikke noget problem at flytte 6.000 kubikmeter beton op i et 52 meter høj¬husbyggeri. Udover et bedre arbejdsmiljø og en høj beton¬kvalitet, sparer entreprenører og bygherrer også massevis af tid, når de pumper beto¬nen ind i et højhusbyggeri.

Søren Frichs Vej i Aarhus skyder en 15-etagers bygning i vejret. Bygningen, der forventes at stå færdig i oktober 2020, er en tilbygning til det allerede eksisterende kontorbyggeri og bliver hovedsæde for IT-virksomheden, Syste­matic. I kraft af sin højde og arkitektur fremstår byggeriet som et værdigt var­tegn for området.

6.000 kubikmeter højkvalitetsbeton 
Bygningskernen består af ca. 6.000 kubikmeter beton fordelt på 52 højde­meter og et grundareal på 24 x 24 kva­dratmeter. Selve støbearbejdet har taget omkring 10 måneder og er udført med betonpumper.

Der er anvendt højkvalitetsbeton i form af flydebeton med et tilslag af sø­sten, som er nemt at pumpe. En beton af høj kvalitet er nemlig afgørende for, at pumpearbejdet kan udføres.
 
– For at kunne lykkes med at pumpe betonen op i 52 meters højde, er det selvfølgelig altafgørende, at man har en god pumpe, som kan klare arbejdet. Men lige så vigtigt er det, at betonen er ensartet i konsistensen, for ellers kan pumpen ikke køre. De to ting spiller sammen, siger Michael Pedersen, der er salgschef hos IBF, som har leveret betonen til byggeriet i samarbejde med Midtjysk Betonpumpning.

Slanger og rørgader – en forlænger til betonpumpen
– I de tilfælde, hvor en betonpumpe ikke kan nå alle etager af et højhus­byggeri, kan man påsætte slanger, som hjælper med at fordele betonen. Men vi har pumper i mange størrelser. Alt fra 28 til 58 meter. Derfor har det ikke væ­ret nødvendigt for os at forlænge pum­perne med slanger til denne opgave. Vores største betonpumpe kunne uden problemer nå toppen af bygningen, siger Michael Pedersen. 

Udfordringen kan derimod være at havde plads nok til at opstille be­tonpumpen. En høj pumpe har tilsva­rende længere støtteben, som betyder, at den kræver mere plads. Derfor har IBF brugt deres små pumper, så længe arbejdet tillod det og øget pumpestør­relsen i takt med etagerne, da pladsen omkring byggeriet var en smule trang.

Til højhusbyggerier i tætbyggede områder, hvor betonpumpen er pla­ceret langt væk fra brugsstedet, kan man også anvende rørgader, som er en forlænger til betonpumpen. Når af­standen til brugsstedet overstiger be­tonpumpens rækkevidde, et det muligt at montere et rør, som ligger på jorden for enden af pumpens mast. Dermed kan pumpearbejdet udføres over flere hundrede meters afstand.

En effektiv, kvalitets-og arbejdssikker bygge­metode
Ifølge Michael Pedersen findes der ikke nogen alternativer til at pumpe beton, når man arbejder med højhusbyggerier som Systematic i Århus. Ved at pumpe betonen ind i byggeriet bliver både tids- og arbejdsbelastningen for hånd­værkerne minimeret. 

– Pumpning er den mest effektive metode til denne type byggerier. Det er svært at forestille sig, hvordan vi ellers kunne få betonen op i den højde. Alter­nativet kunne måske være at benytte kranspande og hejse betonen op, men det vil tage mere end dobbelt så lang tid. Derudover er pumpebeton langt bedre for arbejdsmiljøet, fordi der er færre løft, og der ikke skal anvendes vibratorer under støbningen, siger Michael Pedersen, der også fremhæver det faktum, at når man pumper betonen ind i byggeriet, kommer betonen direkte derind, hvor det skal bruges. Så udover at minimere byggetiden og sliddet på håndværkerne, som ikke skal flytte rundt på betonen, betyder det også, at betonen opretholder sin høje kvalitet, fordi det får lov til at ligge samme sted.

– Jo mere man flytter rundt på betonen, jo mere ødelagt bliver den. Derfor foretrækker vi, at den kom­mer til sin plads med det samme. Havde vi anvendt kranspande og hejst betonen op, skulle betonen gennem flere trin, og vi havde været tvunget til at flytte betonen af flere omgange; først op i kranspande og dernæst til det sted, hvor betonen skal ligge. Det er en uhensigtsmæs­sig håndtering af betonen. Derfor er det oplagt at pumpe betonen ind i højhusbyggerier som Systematic, siger Michael Pedersen.


Ved at pumpe betonen ind i højhusbyggerier bliver tids- og arbejdsbelastningen for håndværkerne minimeret. Samtidig opretholder betonen en høj kvalitet, da den ikke skal flyttes af flere omgange. Foto: IBF.