Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Grøn beton

Grøn beton er det korte navn for ”Ressourcebesparende betonkonstruktioner”, dvs. betonkonstruktioner med reducerede miljøpåvirkninger i form af f.eks. energi, emissioner (CO2, NoX), spildevand og affald.

Grøn beton er således et bredt begreb, der omfatter mange forskellige tiltag, som kan medvirke til at reducere beton(konstruktioner)s miljømæssige påvirkninger, fx ved

  • indvinding og produktion af råvarer til beton (sand, sten, kridt, vand, cement)
  • anvendelse af industrielle restprodukter som erstatning for cement og tilslag (flyveaske, stenmel, nedknust beton mv.)
  • valg af delmaterialer, der netop opfylder specifikationerne og receptoptimering. Dvs. en tilpasning af betonens ydeevne til den tiltænkte anvendelse.
  • produktion af beton på betonværk herunder også transport
  • minimering af affaldsmængden i betonproduktion (genbrug af procesvand, slam og restbeton)

Ovennævnte tiltag er i større eller mindre omfang blevet en naturlig del af fabriksbetonproducenternes hverdag.

Men grøn beton omfatter også den øvrige del af betonkonstruktionens livscyklus, dvs. alle miljøpåvirkninger for en given betonkonstruktion(sdel) skal medtages, fx ved:

  • udstøbning af beton, efterbehandling etc. herunder også arbejdsmiljø
  • drift og vedligehold af bygværket, herunder sikring af tilstrækkelig levetid
  • nedrivning af bygværket og genanvendelse af nedrivningsmaterialer

En grøn beton er ofte også en billig beton, fordi der fx anvendes restprodukter som delvis erstatning af cementindholdet, der kan spares på afgifter til deponering af affald, energiforbruget til produktion er lavere og holdbarheden er stor.

I Center for Grøn Beton blev der i perioden 1998-2002 gennemført et omfattende dokumentationsprojekt om grøn beton. Resultaterne kan findes på projektets hjemmeside

Download

Her kan du downloade yderligere information om grøn beton

Download

Beton med reducerede CO2-emissioner

Udgivet af Center for Grøn Beton, 2002

Download

Grøn beton. Holdbarhed, hovedrapport

Udgivet af Center for Grøn Beton, 2002

Grøn beton kan sagtens designes til stor holdbarhed og lang levetid.

Download

Grøn Beton. Udførelse - hovedrapport

Udgivet af Center for Grøn Beton, 2002

Download

Grøn Beton. Demobro

Udgivet af Center for Grøn Beton, 2002

Download

Miljøscreening af grøn betonbro

Udgivet af Center for Grøn Beton, 2002

Seriøst miljøarbejde bygger på dokumentation. Denne publikation viser på baggrund af et konkret eksempel, hvordan det er muligt at eftervise, at en betonkonstruktion lever op til de fastsatte miljømål. Samtidig giver publikationen god inspiration til, hvordan men designer og udfører en bæredygtig betonkonstruktion.

Download

Drift og vedligehold af grønne betonkonstruktioner

Udgivet af Center for Grøn Beton, 2001

Grønne betonkonstruktioner er ikke alene miljøvenlige; de kan også være konkurrencedygtige, når det gælder såvel opførelse som drift og vedligehold.

Download

Anvisning i Grøn Beton

Udgivet af Center for Grøn Beton, 2002

Grøn beton er beton, der fra blanding af betonen til nedrivning af bygværket belaster miljøet endnu mindre end traditionel beton. Hæftet præsenterer en række grønne betonstrategier, der gør det muligt at opføre ressourcebesparende betonkonstruktioner ved brug af fx grøn cement og alternative restprodukter fra andre industrier.