Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Klimasikring i Fredericia C

Klimaændringer og havvandstigninger kan virke fareturende for en lille kystby som Fredericia. Men nu kan byen ånde lettet op efter SLA har gennemført landskabelige klimasikringer af området omkring Gl. Havn.

En lavtliggende og kystnær by som Fredericia er særligt udsat, når det gælder klimaændringer. Derfor udførte SLA i 2015 en klimasikring, som skulle sikre hele Fredericias historiske bymidte og den nye Kanalby mod stormfloder og højvandssituationer.

En promenade i højderne
Klimasikringen er udført ved en gennemgribende jordbearbejdning af området i en ny topografi, der leder og opsamler vandet i multifunktionelle og merværdiskabende løsninger. Der udgraves kanaler, og jorden fra udgravningen bruges til at hæve terrænet omkring 1,5 meter, så promenaden kommer op i en højde på cirka 2,5 meter. På den måde fungerer den hævede promenade som afskærmning for havstigninger.

En plint af beton
Parallelt med udgravningen og hævningen af terrænet etableres en ”plint” i bunden af Gl. Havn, der afskærmer indtrængende vandmasser. Plinten er støbt i beton og er cirka en meter høj. Den er udformet med trapper og ramper, hvorfra der er direkte adgang til vandet. På plinten er der etableret siddemøbler, der indbyder til, at borgerer og besøgende kan tage et hvil og sidde med udsigt til kanalerne og Lillebælt. Omkring plinten er et tæt beplantet byrum med en rig og varieret natur, som tiltrækker byens borgere og lægger op til hyggelige stunder. Træer og buske afskærmer havneområdet fra den omkringliggende trafik og skaber en grøn og sanselige ramme for bylivet, rekreation, bevægelse og aktivitet langs vandet.

Et attraktivt byrum
Klimasikringen i Fredericia er et fuldendt eksempel på, hvordan en klimasikring af blandt andet beton kan kombineres med et attraktivt byrum, hvor der er skabt en hyggelig atmosfære med byliv til glæde for byens borgere og besøgende.

 

 

Læs flere klimacases