Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Magasinet Beton

Beton er det mest anvendte og det vigtigste bygge- og anlægsmateriale i Danmark.

Betons formål er at fremme optimal og bæredygtig brug af beton og betonprodukter både teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Det sker ved at orientere om udviklingen indenfor betonteknologi og betonproduktion samt ved at udbrede kendskabet til betons anvendelsesmuligheder.

Beton udkommer fire gange årligt i februar, maj, august og november i et distribueret oplag på 5.500.

Beton udgives i samvirket for udgivelse af bladet Beton, hvis parter er Dansk Betonforening og Dansk Beton.

Magasinet Beton er Danmarks eneste fagblad, der direkte retter sig mod betonbranchen. Magasinet dækker alle aspekter af beton – fra forskning og udvikling over produktion og anvendelse af beton til vedligeholdelse af bygninger og anlægsarbejder. 

Magasinet har udkommet i sin nuværende form siden 1984, men har rødder tilbage til 1917 og er verdens ældste betonblad.

 

Alle henvendelser vedr. abonnement, adresseændringer mv. sendes til PortoService på mail: beton@abo-service.dk

 

Grafisk produktion
KLS Grafisk Hus A/S - www.kls.dk

Administration
Dansk Beton
H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V
Dorthe Mathiesen - dma@di.dk
Tlf.: 72 16 02 64

Redaktionen

Kim Sejr, Hugin Media Kommunikation 
(Ansvarshavende)
Tlf. 51 29 01 34
ks@huginmedia.dk 

Medlemmer udpeget af Dansk Beton:
Dorthe Mathiesen, Dansk Byggeri
Per Bachmann, Spæncom A/S
Jørgen Schou, Unicon A/S
Jørgen Lauritsen, Aarhus Cementvarefabrik

Medlemmer udpeget af Dansk Betonforening:
Anette Berrig, Gammelrand Beton A/S
Niels Christian Lønow,
MT Højgaard A/S

Annoncer

Annoncesalg
Beyerholm Media
v/Annette Beyerholm
Telefon + 45 40 46 15 57
Materiale sendes til:
beyerholmbeton@gmail.com

Hent mediainformation

Abonnement

Pris for indenlandsk abonnement: 210,00 kr. pr. år.

Pris for udenlandsk abonnement: 260,00 kr. pr. år.

 

Alle henvendelser vedr. abonnement, adresseændringer mv. sendes til PortoService på mail: beton@abo-service.dk