Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Artikler

Her kan du finde alle de artikler fra Magasinet Beton, som ligger online.

  31-07-2019

  Beton som kulturarv

  Hvis vi i Danmark skal forstå beton som andet end et praktisk, nutidigt byggemateriale, skal vi til at omfavne betonen i et langt bredere, kulturhistorisk perspektiv, mener arkitekt Grethe Pontoppidan.

  09-07-2019

  Reparation og vedligeholdelse af færgehavne

  Færgehavne er kritisk infrastruktur, der kræver jævnlige reparationer, men der er også tale om konstruktioner, der er hårdt udsat for vind og vejr og fysiske påvirkninger fra de færger, der påsejler færgelejerne

  01-07-2019

  Renovering af Mønbroen

  Med en renovering af brodækket har Dronning Alexandrines Bro fået forlænget levetiden, og samtidig er broen løftet op i en højere broklasse uden at øge dækkets vægt

  24-06-2019

  Bellahøj i nye klæder

  De ikoniske højhuse i Bellahøj undergår i disse år en renovering. Projektet viser vej til, hvordan man kan renovere og efterisolere gamle betonbyggerier, samtidig med at den originale arkitektur og særpræg fastholdes

  13-05-2019

  Modellering af grøn betons holdbarhed

  Med en nyudviklet beregningsmodel fra DTU er man tættere på at kunne vurdere en hvilken som helst ny beton- sammensætnings holdbarhed ud i fremtiden, og på at vurdere betonens modstandskraft overfor blandt andet chloridindtrængning.

  02-05-2019

  Mindre beton ved at optimere konstruktionsdesignet?

  Reduktion af CO2-aftrykket fra betonproduktion handler i høj grad om selve cementen, men der er også gevinster at hente i selve konstruktionerne - ikke mindst kommer ny beregningssoftware til at spille en større rolle i fremtiden.

  08-04-2019

  Klimavenlig beton til anlægskonstruktioner

  Grøn Beton II er langtfra kun et forsknings- og skrivebordsprojekt. De nye klimavenlige betontyper er blevet afprøvet i praksis i brobyggerier for Vejdirektoratet og Banedanmark, hvilket har givet uvurderlige erfaringer for alle de involverede.

  20-03-2019

  Kalcineret ler og kalkfiller har grøn effekt

  Med en blanding af kalcineret ler og kalkfiller kan man erstatte helt op til 30 procent af klinkerne i en beton. I prøvestøbninger med grøn cement er der påvist op mod 20 procent reduktion i CO2-aftrykket sammenlignet med en traditionel beton.

  15-03-2019

  Tættere på den grønne beton

  Resultaterne fra det fireårige innovationsprojekt Grøn omstilling af cement- og betonproduktion (Grøn Beton II) er meget positive med hensyn til udviklingen af nye bæredygtige cement- og betontyper.

  06-02-2019

  Genanvendelse af nedknust beton som tilslag - nye krav

  Den 18. september 2018 blev den nye danske tillægsstandard til betonstandarden EN 206 udgivet. Regelsættet for beton i Danmark er således nu DS/EN 206 og DS/EN 206 DK NA; dog vil man i en overgangsperiode på 12 måneder kunne anvende både det gamle og det nye regelsæt.

  06-02-2019

  Betonelementfabrikker optimerer og udvider

  En stigende byggeaktivitet og øget efterspørgsel på betonelementløsninger, får flere betonelementfabrikker til at udvide med nye produktionshaller og implementere nye arbejdsgange.

  06-02-2019

  Branchen satser på BIM og tidlig kundeinddragelse

  Bygge- og anlægsbranchen investerer flere penge i it-værktøjer end nogensinde før. Også hos Spæncom har man satset på brugen af ny teknologi, blandt andet for at få en tidligere kundeinddragelse og undgå fejl.

  13-12-2018

  Betondag med fokus på genanvendelse

  Dansk Betondag 2018 kom vidt omkring med oplæg om betonteknologi, byggeri og byudvikling, men i år var der særligt fokus på projekter om genanvendelse af beton.

  10-12-2018

  PH.D: Projekt om nedknust beton

  Nyt ph.d.-projekt på DTU skal give svar på hvilken anvendelse af nedknust beton, der rent faktisk er mest bæredygtig. Det skal ske ved at bruge livscyklusvurderinger til at vurdere tre vigtige problemstillinger

  06-12-2018

  Genanvendelse er meget mere end nedknust beton

  Bygge- og anlægsaffald udgør ca. 30% af alt det affald, der genereres i Danmark. Det svarer til ikke mindre end 4,3 mio tons om året. Er det affald? Er det ressourcer, der er egnet til genanvendelse? Eller kan affaldsmængden reduceres ved at bygge smartere? Det er nogle af de spørgsmål, som bliver stillet i den danske betonbranche i øjeblikket.

  05-12-2018

  Boligbyggeri med genbrug

  Det almene boligbyggeri Circle House ved Aarhus, bliver verdens første cirkulære boligbyggeri. I pionerprojektet skal hovedparten af bygningskomponenterne kunne genbruges i andre byggerier.

  05-12-2018

  Genanvendelse og betonstandarden

  I den nyeste opdatering til betonstandarden DS/EN 206 DK er der enkelte nye åbninger med hensyn til at bruge genbrugsbeton som tilslag til beton

  03-12-2018

  Genanvendelse af beton og cirkulær økonomi

  Med det øgede fokus på genanvendelse af affald, rykker skrappere regulering fra politisk hold tættere på, så byggeriet og betonbranchen skal lære at betragte deres eget affald som en ressource frem for et problem

  26-11-2018

  Dansk Betons nulspildsprojekt

  Dansk Beton har sat gang i et projekt, der skal give svar på hvordan man kan udnytte den spildbeton, der opstår ved produktion af huldæk, belægningssten og fabriksbeton.

  23-11-2018

  Kirke i rå stilfærdighed

  Til Østerhåb Kirke i Horsens er der bevidst anvendt beton for at opnå det rene og stilfærdige udtryk.

  19-11-2018

  En succeshistorie om genbrugsbeton

  I Sydhavn Genbrugscenter, tegnet af BIG, er der i den nye beton anvendt 100 procent stentilslag fra en gammel, nedknust betonskorsten. Kvaliteten af den nye beton er fremragende, og CO2-aftrykket for projektet mærkbart reduceret.

  12-11-2018

  Behov for bæredygtig brug af beton

  Dansk Beton samlede 63 visionære kvinder og mænd fra branchen og fra den øvrige del af bygge- og anlægsbranchen til workshop om, hvordan brugen af beton bliver optimeret. Deltagerne var enige om, at et fælles fundament er afgørende for, at branchen kan udnytte potentialet for bæredygtighed endnu mere.

  02-11-2018

  Skulpturel udbygning af bunker

  En betonbunker på Odder Højskole er blevet til et udvidet skulpturelt værk med kunstneren Esben Klemann som skabende kraft.