Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Beton- og byggebranchen vil halvere CO₂-udledningen fra beton i 2030

I 2030 skal CO₂-aftrykket fra betonbyggeri være 40-50 procent lavere end i dag. Uden at der gås på kompromis med kvalitet, komfort og økonomi. Det er det ambitiøse mål, som den danske betonbranche har sat sig sammen med den øvrige byggebranche, og det lanceres nu som Bæredygtig Beton Initiativ.

Mere end 20 centrale aktører i den danske beton- og byggebranche går nu sammen om Bæredygtig Beton Initiativ med en ambition om at reducere klimapåvirkningen fra betonbyggeriet betragteligt. Byggeriet – herunder betonbyggeriet – står nemlig for en stor del af samfundets klima- og miljøpåvirkning i form af ressource- og energiforbrug, CO₂-udledning og affald. Blandt parterne bag initiativet er flere store bygherrer, som har et målrettet fokus på deres klimaaftryk, og derfor stiller krav til bæredygtigt byggeri. Et godt eksempel på det er PensionDanmark.

- Vi ser et stort potentiale i Bæredygtig Beton Initiativet, hvor fokus er på både nye løsninger, genbrug og reduceret forbrug, som alt sammen bidrager til at nedsætte CO₂-aftrykket. Som ansvarlig bygherre er det vigtigt, at vi gør op med vanetænkningen og finder nye og mere bæredygtige måder at fremstille og benytte byggematerialer på. Bæredygtig Beton Initiativet harmonerer rigtigt godt med vores politik om at bygge bæredygtigt. I PensionDanmark certificerer vi således alt vores byggeri til DGNB Guld, siger direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.

Når initiativet er sat i gang af Dansk Beton, som repræsenterer betonbranchen, skyldes det en erkendelse af branchens klimapåvirkning og en vilje til at handle.

- Den danske betonbranche har i mange år arbejdet for at producere mere bæredygtigt. Men ser man alene på CO₂, så står beton og cement, som er den afgørende komponent i beton, på globalt niveau for fem procent af den globale CO₂-udledning. I Danmark ligger det niveau lavere, bl.a. fordi branchen allerede har haft fokus på bæredygtig produktion, men i alle tilfælde er det muligt at nedbringe det miljøaftryk betragteligt. Og det er kerneopgaven for det nye initiativ, hvor der skal være fokus på, hvordan man får omsat viden, forskning og innovation til praksis, siger branchedirektør Thomas Uhd fra Dansk Beton i Dansk Byggeri.

Der arbejdes både i Danmark og udlandet på at udvikle nye teknologier, som kan gøre cement- og betonproduktion mere bæredygtig, men en lang række af dem er fortsat under udvikling, og det er usikkert, hvad effekten vil være, hvad de vil koste, og om de vil være brugbare i stor skala. Derfor har man i det danske initiativ valgt at tage udgangspunkt i enten kendte teknologier eller teknologier, som er tæt på at være klar til markedet.

- Ser man på udenlandske klimaambitioner for cement- og betonindustrien, så står bl.a. lagring af CO₂ ofte centralt. Men det er både en uudviklet, dyr og energikrævende teknologi, som vi – i hvert fald i første omgang – ikke har taget med. Derimod har vi fokus på den viden, vi har, og de teknologier, der er afprøvet, og som skal gøres gængse bl.a. via bedre bygherrekrav, tværgående samarbejdsformer og en systematisk vidensindsamling. Det er det, som Bæredygtig Beton Initiativet skal arbejde med, siger Thomas Uhd.

Blandt de mange aktører, der bakker op om initiativet, er – foruden arkitekter, bygherrer, ingeniører, entreprenører mv. – også Aalborg Portland, som producerer den cement, der indgår i betonen.

- Det er helt naturligt for os i Aalborg Portland at støtte op om initiativer, der gør brugen af beton bedre og mere bæredygtig. Vi støtter aktivt udviklingen af et mere bæredygtigt byggeri både gennem projekter med eksterne partnere som dette, og igennem interne projekter der bidrager til at gøre vores produktion mere bæredygtig. Beton er et fantastisk materiale, som skal bruges i det omfang og der, hvor det giver bedst mening, siger Michael Lundgaard Thomsen, Managing Director i Aalborg Portland.

Yderligere information
Branchedirektør i Dansk Beton, Thomas Uhd, på thu@danskbyggeri.dk eller 22944167.

Hvem er med?
Den foreløbige partnergruppe består af en bred skare af betonproducenter, vidensinstitutioner, arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer. På nuværende tidspunkt har følgende aktører givet tilsagn om deres deltagelse og engagement i initiativet.

Unicon

DK Beton

CRH Concrete

Contiga

Aalborg Portland

Green Building Council

Teknologisk Institut

DTU Byg

SDU Civil and Architectural Engineering

EMCON

NCC

CG Jensen

Züblin

PensionDanmark

DTU Campus

Region Hovedstaden

Bonava

MOE

Rambøll

Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Henning Larsen Architects

Vilhelm Lauritzen Arkitekter

BIG

3XN/GXN

C.F. Møller Architects

PERI

 

Baggrund
I det nye Bæredygtig Beton Initiativ er det ambitionen, at byggeriet i 2030 udleder 40-50 procent mindre CO₂. Initiativet, som en række danske beton- og cementproducenter i regi af Dansk Beton sætter i gang, omfatter en bred vifte af bygherrer, arkitekter, ingeniører, entreprenører og vidensinstitutioner.

Teknologisk Institut og Rambøll har for Dansk Beton udarbejdet en rapport med anbefalinger til bæredygtig brug af beton. Der har været afholdt et dagsseminar for 70 personer fra hele byggeriets værdikæde om emnet, og der har været flere debatter om emnet på Building Green i København og Aarhus. De tiltag har dokumenteret, at der både findes teknisk grundlag og opbakning i byggebranchen til at igangsætte Bæredygtig Beton Initiativet.

Eksempler på tiltag
Der kan iværksættes en lang række tiltag for at bruge beton mere bæredygtigt. Det kan handle om mindre brug af cement, beton og armering i produktionen, men det kan også handle om mere effektiv brug i driftsfasen (fx lavere energiforbrug, naturlig køling eller lagring af overskudsenergi fra vedvarende energikilder) eller bedre genanvendelse.

Konkrete tiltag kunne være:

  • Bedre udbud med plads til tidlig inddragelse og mere samarbejde, så de rette kompetencer kommer i spil i de tidlige faser
  • Optimering af betonrecepterne med mindre eller alternativer til konventionel cement
  • Ikke at anvende højere styrkeklasse, mere armering eller mere beton end det er nødvendigt. Det kan bl.a. opnås med bedre beregninger og digitale modeller
  • Brug af termoaktive gulvdæk, som kan give lavere energiforbrug og bruges til naturlig køling og naturlig ventilation
  • Bedre design: Fx undgå komplicerede konstruktioner, som kræver høje styrker og meget armering

Det tekniske omdrejningspunkt for initiativet vil være kriterierne bag Green Building Council Denmarks bæredygtighedscertificering, DGNB, som tager afsæt i en bred bæredygtigstilgang, der både omfatter miljø, økonomi, socialt, proces og teknik.

Proces
Målsætninger for Bæredygtig Beton Initiativ og de konkrete indsatser, som skal realisere målsætningerne, skal defineres nærmere af partnergruppen medio 2019. Der vil løbende og på et årligt seminar blive vidensdelt fra initiativet, så resultaterne kommer hele byggebranchen til gode.

InnoBYG, der er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri, støtter Bæredygtig Beton Initiativ med 800.000 kr. til drift og målretning af DGNB-kriterier.