Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Fire projekter nomineret til pris for bæredygtig brug af beton

Fire studieprojekter fra landets to arkitektskoler er nomineret til prisen Bæredygtig Betonarkitektur idéen, der uddeles på Building Green i Forum. Det er Institut for Bygningskunst og Teknologi på KADK, Arkitektskolen Aarhus og branchefællesskabet Dansk Beton i Dansk Byggeri, der står bag prisen for bæredygtig brug af beton.

På Building Green´s hovedscene præsenterer de nominerede arkitektstuderende, hvordan de forestiller sig, at vi kan bygge og designe mere bæredygtigt med beton i fremtiden. De nominerede projekter bliver udstillet med billeder, tegninger og materialeprøver, så publikum kan se de nye, bæredygtige og innovative veje til betonbyggeri.

Behov for innovativ brug af beton
- Nye og innovative måder at bruge beton bæredygtigt er nødvendige for at reducere miljøaftrykket. Bl.a. for at kunne indfri beton- og byggebranchens eget mål om at halvere CO₂-udledningen fra beton i 2030. Og her har vi brug for de arkitektstuderendes gode input for at nå det ambitiøse mål. Det er dem, der skal tegne fremtidens bæredygtige byer, siger Dorthe Mathiesen, branchedirektør i Dansk Beton i Dansk Byggeri, om baggrunden for stiftelse af den nye pris, der uddeles for første gang.

De fire nominerede projekter til Bæredygtig Betonarkitektur idéen 2019 har vidt forskellige tilgange til bæredygtighed. De spænder over transformation af eksisterende bygninger, design for adskillelse, social og kulturel bæredygtighed, reduktion af materialeforbrug, genanvendelse af betonkonstruktioner samt genbrug af tegl i betonen til nye facadeelementer.

Fakta om de nominerede projekter
De fire nominerede projekter er:

Ørkenfortet
Her tager Christian Minor Valentins konkurrencebidrag udgangspunkt i en aktuel renovering af ATP’s ejendom Ørkenfortet – Nordeas tidligere hovedsæde ved Knippels Bro på Christianshavn, der skal huse Danmarks eneste Hilton hotel. Projektet fremhæver, at bygningskulturarven er et væsentligt bæredygtighedsparameter, ved at bevare dele af den eksisterende bygnings udtryk og konstruktion i en omdannelse.Emergent Island – beton som modulært genbrugsmateriale
Kristian Knorr Jensen har også taget udgangspunkt i en konkret problemstilling i den tyske by Dessau, hvor der nedrives store mængder betonkonstruktioner som følge af faldende indbyggertal. Her er social bæredygtighed omdrejningspunktet for løsninger i en stor superstruktur af beton, der kan imødekomme et faldende eller stigende behov for boliger. Betonelementerne til de nye boliger er produceret med genbrugsbeton fra nedrivning af den nuværende bydel Tärten. Betonelementerne er designet, så de kan skilles ad og samles igen.


Reuseable and flexible moulds for complex concrete surfaces (Genanvendelige og fleksible støbeforme til komplekse betonoverflader)
Lynn H. Kieffers projekt tager udgangspunkt i en ny produktionsmetode, der reducerer ressourceforbruget. Projektet genanvender støbeforme til fremstilling af komplekse betonoverflader og reducerer materialeforbruget i produktionen ved hjælp af digital styring.Dressed in clay (klædt i ler)
I Thorbjørn Hyldgaard Lønberg Petersen og Dennis Anderssons konkurrencebidrag har de fremstillet nye lette facadesystemer, hvor betonen er tilsat nedknust genbrugstegl. Reduktion af materialeforbruget er tænkt ind som bæredygtighedsparameter i den fremtidige genanvendelse, som også hviler på et modulært design.Yderligere oplysninger:
Dorthe Mathiesen, branchedirektør i Dansk Beton i Dansk Byggeri, tlf. 20 40 94 46 eller dma@danskbyggeri.dk

Natalie Mossin, institutleder på Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK, tlf. 25 12 52 33 eller nmos@kadk.dk

Jon Krähling Engholt, ph.d. på teknologi, bygningskultur og bosætning, Arkitektskolen Aarhus, tlf. 89 36 02 28 eller jke@aarch.dk

Fakta om pris, jury og paneldebat
Studerende på  KADK eller Arkitektskolen Aarhus har deltaget i konkurrencen Bæredygtig Betonarkitektur idéen 2019. Prisen uddeles for første gang på Building Green i Forum den 31. oktober 2019 i Forum i København.

Kravet for at deltage i konkurrencen er:

  • at beton et væsentligt materiale i projektet
  • at anvendelsen af beton er bæredygtigt begrundet
  • at projektet er æstetisk velovervejet

Baggrunden for stiftelse af prisen Bæredygtig Betonarkitektur idéen er, at nutidens arkitektstuderendes nye bæredygtige måder at bruge beton er afgørende for at ændre den nuværende praksis og reducere CO₂-udledningen i byggeriet. Det kan kun ske ved at udvikle nyskabende måder at bruge beton bæredygtigt - fra nye måder at designe, fremstille, forarbejde, transformere og benytte beton til nytænkning af hvordan beton nedbrydes og genanvendes.

De nominerede projekter udstilles på KADK´s stand og præsenteres på hovedscenen på Building Green. Vinderen kåres i forlængelse af en paneldebat om, hvad der skal til for at kickstarte en mere bæredygtig brug af beton i byggeriet.

Panelet og juryen består af seks medlemmer: Professor Anne Beim, KADK, institutleder Natalie Mossin, KADK, ph.d. Jon Krähling Engholt, Arkitektskolen Aarhus, branchedirektør Dorthe Mathiesen, Dansk Beton i Dansk Byggeri, arkitekt Anne-Mette Manelius, Tegnestuen Vandkunsten, og direktør Kasper Guldager Jensen, GXN.

Vinderen får et studierejselegat på 10.000 kr., der skal bruges til at se inspirerende betonprojekter.

Download pressemeddelelse