Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Æstetik

Æstetisk arkitektur har værdi både for nutidige og kommende generationer.

God arkitektur er altså med til at skabe velfærd for mennesker, hvilket betyder, at arkitektur også i æstetiske henseender bør være bæredygtigt. Uanset om der er fokus på form eller funktion, så kan beton både være med til at skabe unik arkitektur og udvikle arkitekturen til gavn for alle. 

Find mere information om arkitektur og formbarhed

Download

Overflader på betonsten og fliser

Beskrivelse af betons struktur, farver mv

Temabladet er udarbejdet i samarbejde med Brolæggerlauget og Danske Anlægsgartnere, 2010.

Download

Smukke betonoverflader - konstruktivt design

Udgivet af Dansk Betonforening, Aalborg Portland og Teknologisk Institut, 2003

Her kan du få viden om at nå frem til en betonoverflade, der passer til det ønskede arkitektoniske udtryk

Download

Smukke betonoverflader - produktion, udførelse og vedligehold

Udgivet af Dansk Betonforening, Aalborg Portland og Teknologisk Institut, 2003

Beton er et alsidigt materiale med næsten uendelige muligheder for en smuk overflade.

Download

Aesthetic durability of white concrete structures

Udgivet af Dansk Betonforening, 2004

Download

Letklinkerblokke - Overfladebehandling

Udgivet af Blokgruppen, 2008

De forskellige anvisninger i dette hæfte kan anvendes som inspiration og vejledning i forbindelse med projektering og udførelse af overfladebehandling på blokmurværk af letklinkerblokke.

Download

Forebyggelse af revner

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2009

I vejledningen er indarbejdet erfaringer med forebyggelse af revner, som BIH har opsamlet gennem årene.

Download

Kalkudfældninger

Udgivet af Belægningsgruppen, 2011

I dette temablad kan man bl.a. læse om dannelse af kalkudfældninger, montagekontrol, udlægning og projektering og fjernelse af kalkudfældninger.

Download

Bips A24: Betonoverflader - specifikation, krav og kontrol

Udgivet af bips, 2007

Anvisning om krav mv. til betonkonstruktioners overflader.

Download

In-Situ, Pladsstøbt beton - Frihed til individuelt byggeri

Udgivet af Fabriksbetongruppen og Forskallingsgruppen, 2009

Bygningens udtryk skal være bestemt af arkitekten, ikke af det valgte materiale og dets begrænsninger. Publikationen giver på baggrund af to konkrete byggerier masser af viden om og inspiration til, hvordan pladsstøbt beton giver arkitekten frihed til individuelt byggeri med stor æstetisk værdi.

Download

Beton til gader, pladser og haver

Dette hæfte er resultat af et samarbejde mellem betonvarefabrikkerne tilsluttet Belægningsgruppen. Hæftet skal tjene til inspiration og vejledning for alle, der beskæftiger sig med betonvarer.

Download

Trafikregulering med betonbelægningssten

Ved at benytte betonbelægningssten i forskellige farver, former eller overflader kan trafiksikkerheden styrkes, signal- og informationsværdien forbedres, samtidig med at det æstetiske niveau hæves.

Download

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger

Viborgs nye politigård blev taget i brug i efteråret 1999. Selve bygningen og arealerne udenom er en nydelse at studere.

Download

Betontrapper

Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver og overflader store

Download

Støtte- og støjmure

I dette temablad kan man bl.a. læse om støtte- og støjmures virkemåde, bæreevnekurver og trin for trin vejledning i opbygning.