Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Design og udførelse

I hænderne på de rigtige producenter og entreprenører kan man med beton omsætte gode projekter fra arkitekter og ingeniører til ægte bæredygtigt byggeri- og anlæg. For blander man naturens egne materialer med viden, får man et godt sted for mennesker.

Dansk Betons produktgrupper har udarbejdet en lang række vejledende informationer om design og udførelsesmetoder for de enkelte produkttyper. 

Find information om design og udførelse for hver enkelt produkttype

Download

Tæthedskontrol af betonafløbsledninger

Temablad 15 Udgivet af Afløbsgruppen, 2001

Dette temablad giver information om de forskellige tæthedsprøvninger betonafløbsledninger gennemgår inden de afleveres som færdige afløbsledninger.

Download

Store betonrør - en bæredygtig løsning

Temablad 10 Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

Når der skal vælges rørtype til et afløbsprojekt med store rør, står valget kun mellem to rørtyper - stive eller fleksible rør. De to rørtyper har vidt forskellige egenskaber.

Download

Betonrør har den største vandføringskapacitet

Temablad 9 Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

Et afløbssystems opgave er at lede vand samt urenheder til rensningsanlæg eller recipient. Evnen til at gøre dette afhænger af systemets hydrauliske egenskaber nærmere betegnet vandførings- og selvrensningsevnen.

Download

Betonrør sikrer god komprimering og hydraulik

Temablad 8 Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

Betonrør har stærke rørstammer og samlinger, tåler store punktbelastninger, er retlinede og har god stabilitet i rørgraven.

Download

Korrekt lægning af betonrør

Temablad 7 Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

Dette temablad beskriver normgrundlaget for lægning af betonrør og uddyber nogle af normernes krav og anvisninger.

Download

De fleksible betonbrøndssystemer

Temablad 6 Udgivet af Afløbsgruppen, 1998

De moderne nedgangsbrønde er fleksible, robuste og tætte. Det giver store fordele i forbindelse med anlægsarbejdet.

Download

Betonrørssamlingen - en sikker løsning

Temablad 5 Udgivet af Afløbsgruppen, 1997

Udviklingen af glidepakningerne siden først i 1980'erne har sat helt nye standarder for betonrørssamlinger.

Download

Minimum 100 års levetid for betonafløbssystemer

Temablad 17 Udgivet af Afløbsgruppen, 2008

Afløbssystemer er dyre at installere. Ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt er det derfor vigtigt, at afløbssystemer er funktionsdygtige længe.

Download

Betonafløbssystemer har gode miljødata

Temablad 16 Udgivet af Afløbsgruppen, 2003

I dette temablad gives information om miljødata for afløbsrør, specielt betonrør.

Download

Betons natur, autogen healing

Temablad 14 Udgivet af Afløbsgruppen, 2001

Mange materialer bliver svagere med tiden. Når det drejer sig om beton forholder tingene sig dog lige modsat.

Download

Miljøvenlig lægning af betonrør

Temablad 12 Udgivet af Afløbsgruppen

Dette temablad sætter fokus på energiforbruget i lægningsfasen.

Download

Selvrensning i afløbssystemer

Temablad 11 Udgivet af Afløbsgruppen, 1999

Hydraulik er et vigtigt område inden for afløbssystemer. Selve vandføringsevnen er behandlet i temablad 9, mens emnet for dette temablad er selvrensning.

Download

Betonrøret - det mindst miljøbelastende afløbsrør

Temablad 4 Udgivet af Afløbsgruppen, 1995

Betonrør har store miljømæssige fordele i alle faser i dets levetid set i forhold til alternative rørtyper.

Download

Betonrør har god bestandighed og lang levetid

Temablad 3 Udgivet af Afløbsgruppen

Betonrør har god, dokumenteret bestandighed og levetid, som opfylder alle rimelige brugerkrav.

Download

Nye betonrør fremfor renovering

Temablad 2 Udgivet af Afløbsgruppen, 1995

I de kommende 20-30 år skal en stor del af ledningsnettet enten renoveres eller udskiftes - ofte er den bedste løsning at udskifte rørene med nye betonrør.

Download

Bedømmelse af betonafløbsledningers restlevetid

Hovedrapport

Download

Bedømmelse af betonafløbsledningers restlevetid laboratorierapport

Laboratorierapport

Download

Overflader på betonsten og fliser

Beskrivelse af betons struktur, farver mv.

Temabladet er udarbejdet i samarbejde med Brolæggerlauget og Danske Anlægsgartnere, 2010.

Download

Betonbelægninger - anvendelse, udførelse og vedligeholdelse

Udgivet af Belægningsgruppen, 2012

Håndbogen samler den relevante viden om betonsten, -fliser og -kantsten. Det være sig bl.a. vejregelstof og andre anvisninger.

Hvis du ønsker at bestille håndbogen på tryk i Dansk Byggeris Servicebutik, skal du være opmærksom på, at du kun kan bestille den gamle udgave fra 2007, da den nye opdaterede version først forventes trykt i 2014.

Download

Betonbelægninger - udførelse af lægninger, trapper og støttemure

Udgivet af Belægningsgruppen, 2008

Håndbogen er et ekstrakt af den større håndbog, og er lavet i et lille format der passer i en lomme.

Download

Lægning af betonfliser og - belægningssten

Revideret udgave, 2010

Temabladet tager bl.a. udgangspunkt i afvanding og dræn, afsætning og udgravning og lægning af sten.

Download

Fugekonstruktion - betonsten og fliser

Udgivet af Belægningsgruppen, 2008

Korrekt udførte fuger mellem betonsten og betonfliser har vital betydning for betonbelægningens unikke evne til at optage store trafikbelastninger.

Download

Pladevibratorer - vælg den rigtige pladevibrator

Udgivet af Belægningsgruppen, 2008

Dette temablad giver vejledning i hvilke typer pladevibratorer der bør anvendes til henholdsvis betonsten og -fliser.

Download

Beton til gader, pladser og haver

Dette hæfte er resultat af et samarbejde mellem betonvarefabrikkerne tilsluttet Belægningsgruppen.

Hæftet skal tjene til inspiration og vejledning for alle, der beskæftiger sig med betonvarer.

Download

Betontrapper

Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer.

Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver og overflader store.

Download

Forebyg ukrudt i fuger

Dette temablad handler om forebyggelse af ukrudt i fuger, hvor der bl.a. sættes fokus på fugegrus og komprimering.

Download

Kalkudfældninger

Udgivet af Belægningsgruppen, 2011

I dette temablad kan man bl.a. læse om dannelse af kalkudfældninger, montagekontrol, udlægning og projektering og fjernelse af kalkudfældninger.

Download

Paradigme for leverandørbrugsanvisning for kantsten, blokke og trin

Belægningsgruppen har i dialog med Arbejdstilsynet fået udarbejdet denne anvisning for kantsten, blokke og trin.

Download

Paradigme for leverandørbrugsanvisning for sten

Belægningsgruppen har i dialog med Arbejdstilsynet fået udarbejdet denne anvisning for sten.

Download

Paradigme for leverandørbrugsanvisning for fliser

Belægningsgruppen har i dialog med Arbejdstilsynet fået udarbejdet denne anvisning for fliser

Download

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger - Anvendelse, udførelse og vedligeholdelse

Download

Støtte- og støjmure

I dette temablad kan man bl.a. læse om støtte- og støjmures virkemåde, bæreevnekurver og trin for trin vejledning i opbygning.

Download

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger

Viborgs nye politigård blev taget i brug i efteråret 1999.

Selve bygningen og arealerne udenom er en nydelse at studere.

Download

Trafikregulering med betonbelægningssten

Ved at benytte betonbelægningssten i forskellige farver, former eller overflader kan trafiksikkerheden styrkes, signal- og informationsværdien forbedres, samtidig med at det æstetiske niveau hæves.

Download

Undgå tunge løft!

Udgivet af Belægningsgruppen

I dette temablad omhandles løfteteknik og løftegrej.

Download

Vakuumløfteudstyr

Dette temablad giver vejledning i hvilke typer vakuumløftere der er egnet til løft af betonfliser.

Desuden gives der vejledning i hvorledes typiske problemer med løft af fliser løses.

Download

Vedligeholdelse af betonbelægninger

Revideret udgave, 2010

Dette temablad sætter bl.a. fokus på renholdelse, vedligeholdelse og retablering.

Download

Vejledning i retablering af betonbelægning efter en ledningsfornyelse

Udgivet af Belægningsgruppen, 1997

Opgravninger i arealer med belægningssten eller fliser kan retableres uden synlige ar.

Download

Bæreevne af betonvægselementer

Rapport udarbejdet af Syddansk Universitet, august 2007

Download

Bips A113: Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton

Udgivet af bips, 2005

Fordeling af projekteringsydelser, hvori der indgår elementer af letbeton og letklinkerbeton.

Download

El-indstøbninger i elementer

Udgivet af Betonelement-Foreningen, BIH og LK, 2006

Branchevejledning april 2006 vedr. el-indstøbninger i elementer af beton og letbeton.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download

Montage for betonelementer og letbetonelementer

Udgivet af Betonelement-Foreningen, BIH og LK, 2006

Branchevejledning april 2006 vedr. el-indstøbninger i elementer af beton og letbeton.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download

Hvor går grænsen? Beton In-situ, elementer og montage

Udgivet af Dansk Byggeri, 2007

Download

Udstøbningsblokke

Udgivet af Blokgruppen, 2015

Vejledende information til arkitekter og ingeniører i forbindelse med projektering af byggeri, hvor der anvendes udstøbningsblokke.

Download

Dimensionering af murværk

Udgivet af Blokgruppen, 2012

Publikationens formål er at udbrede kendskabet til, og fremme anvendelsen af, letklinkerblokke. Vejledningen er et nyttigt værktøj i projekteringsfasen.

Download

Håndtering og opmuring af blokke

Udgivet af Blokgruppen, 2015

Vejledende information til byggebranchen i forbindelse med udførelsen af byggeri, hvor der anvendes letklinkerblokke eller udstøbningsblokke.
Denne vejledning er fra nu af kun tilgængelig i digital version og sælges ikke længere fra servicebutikken. 

Download

Murbjælker med letklinker-LKB-Murbjælker-Dimensionering

Udgivet af Blokgruppen, 2009

Anvisninger om blokmurværk, der giver såvel projekterende som udførende den bedste faglige viden på de beskrevne områder.

Download

Letklinkerblokke - Overfladebehandling

Udgivet af Blokgruppen, 2008

De forskellige anvisninger i dette hæfte kan anvendes som inspiration og vejledning i forbindelse med projektering og udførelse af overfladebehandling på blokmurværk af letklinkerblokke.

Download

Blokmurværk og brand

Udgivet af Blokgruppen, 2003

Vejledende information til arkitekter og ingeniører i forbindelse med projektering af byggeri, hvor der anvendes blokke af letklinkerbeton, og hvor der stilles brandkrav.

Download

Beregningsprogram

Programmet downloader du i en pakket zip-fil, der skal pakkes ud med Winzip. I Zip-filen ligger der tre filer: lkblw.exe, lkvaegw.exe og lkdaekw.exe.

lkblw: Beregner bæreevnen af en væg af letklinkerblokke påvirket af standardbrand

lkvaegw: Beregner bæreevnen af en væg af letklinkerbeton påvirket af standardbrand

lkdaekw: Beregner bæreevnen af et dæk af letklinkerbeton påvirket af standardbrand

Download

Vejledning til brandberegningsprogram

Vejledning vedr. installation og anvendelse.

Download

Håndtering af letklinkerblokke og udstøbningsblokke

Tunge løft og belastende arbejdsstillinger er nogle af de væsentligste årsager til nedslidning og arbejdsskader. Manuel transport og håndtering af blokke er særligt belastende.

I dette faktablad er der beskrevet nogle få forholdsregler, som kan minimere tunge løft og gøre risikoen for nedslidning og arbejdsskader mindre.

Download

Documentation for Calculations of Standard Fire Resistance of Slabs and Walls of Concrete with Expanded Clay Aggregate

Rapporten udarbejdet af Kristian Hertz fra DTU, november 2002.

Download

Fischer Prøvningsrapport

Prøverapport for udvalgte fischer dübler i letklinker blokke, juni 2006.

Download

Brikker på blokke

Bestemmelse af forholdene for letklinkerblokke i udførelsesfasen. Rapporten er udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk, april 2004

Download

Optøning af frosne letklinkerblokke med gasbrænder

Rapport udarbejdet af Teknologisk Institut, Murværk, marts 2003.

Download

Havegrill til dejlige middage bygget med blokke

Udgivet af Blokgruppen i 2011.
Med letklinkerblokke er det enkelt at bygge sin egen flotte grill til haven.

Download

Selvudtørrende beton til gavn for byggeriet

Udgivet af Fabriksbetonforeningen, december 2013

Selvudtørrende beton giver byggeriet en række fordele, der i sidste ende resulterer i bedre kvalitet, tidsbesparelser, lavere omkostninger og miljøfordele.

Denne publikation er en opdatering af publikationen Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet fra 2008.

Betonhåndbogen

Betonhåndbogen udarbejdes af Dansk Betonforening.

Håndbogen er under udarbejdelse, men offentliggjorte afsnit kan nu ses på http://www.betonhaandbogen.dk/

BETON-BOGEN

Som en hjælp til Beton-Bogens mange læsere/brugere, har Aalborg Portland valgt at lægge et scannet eksemplar ud på deres hjemmeside til fri afbenyttelse.

Oplaget af den trykte bog er opbrugt, og Beton-Bogen kan således ikke længere bestilles fra Aalborg Portland.

Download

In-situ beton - Godt håndværk på stedet!

Udgivet af Fabriksbetongruppen og ERMCO, 2011

Samlet hæfte med alle syv tegneserier.

Download

In-Situ, Pladsstøbt beton – Frihed til individuelt byggeri

Udgivet af Fabriksbetongruppen og Forskallingsgruppen, 2009

Bygningens udtryk skal være bestemt af arkitekten, ikke af det valgte materiale og dets begrænsninger. Publikationen giver på baggrund af to konkrete byggerier masser af viden om og inspiration til, hvordan pladsstøbt beton giver arkitekten frihed til individuelt byggeri med stor æstetisk værdi.

Download

Fabriksbeton - det naturlige valg

Udgivet af Fabriksbetongruppen.

Download

Beton-ordbog

Ordbogen er udarbejdet af ERMCO i Excel-format

Betonteknisk ordbog på dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og portugisisk.

Download

Selvkompakterende beton - SCC

Fordelene ved selvkompakterende beton er mange, men fordelen for arbejdsmiljøet vil nok vise sig som den væsentligste.

Publikationen er udarbejdet af Jacob thrysøe, Thorkild Rasmussen, Anette Berrig, Marianne Tange Hasholt og Claus Pade, 2004.

Download

Arbejdsmiljø og SCC

Udgivet af SCC-konsortiet, 2006

Download

Beton med reducerede CO2-emissioner

Udgivet af Center for Grøn Beton, 2002

Download

Grøn beton. Holdbarhed, hovedrapport

Udgivet af Center for Grøn Beton, 2002

Grøn beton kan sagtens designes til stor holdbarhed og lang levetid.

Download

Miljøscreening af grøn betonbro

Udgivet af Center for Grøn Beton, 2002

Seriøst miljøarbejde bygger på dokumentation. Denne publikation viser på baggrund af et konkret eksempel, hvordan det er muligt at eftervise, at en betonkonstruktion lever op til de fastsatte miljømål. Samtidig giver publikationen god inspiration til, hvordan men designer og udfører en bæredygtig betonkonstruktion.

Download

Drift og vedligehold af grønne betonkonstruktioner

Udgivet af Center for Grøn Beton, 2001

Grønne betonkonstruktioner er ikke alene miljøvenlige; de kan også være konkurrencedygtige, når det gælder såvel opførelse som drift og vedligehold.

Download

Vinterstøbning af beton

Publikationen er udarbejdet af Per Freisleben Hansen og Erik Jørgen Pedersen, 2007.

Ved at følge fremgangsmåderne i denne anvisning, kan man forbedre holdbarheden af vinterstøbt beton.

Download

Cement og Beton - Håndbogen om cement, beton og mørtel

Udgivet af Aalborg Portland, 2021

Søger du grundlæggende viden om cement og beton, så er denne håndbog et godt sted at begynde. Her findes oplysninger om cementtyper, fremstilling af beton, betonsammensætning, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer og meget andet beskrevet på en måde, som man ikke skal være betonteknologi for at få udbytte af.

Download

Beton og sorte egetræsgulve

Udgivet af Fabriksbetonforeningen og Gulvbranchen, maj 2011

Download

Klargøring til støbning

Udgivet af Fabriksbetonforeningen og ERMCO, 2011

Se hvordan man ved god planlægning kan undgå fejl.

Download

Udstøbning af beton

Udgivet af Fabriksbetonforeningen og ERMCO, 2011

Se hvordan man ved at følge reglerne opnår de bedste resultater.

Download

Komprimering af beton

Udgivet af Fabriksbetonforeningen og ERMCO, 2011

Se hvorfor velkomprimeret beton er et tegn på godt håndværk.

Download

Udtørringsbeskyttelse af beton

Udgivet af Fabriksbetonforeningen og ERMCO, 2011

Se hvordan man beskytter beton mod udtørring.

Download

Revner i beton

Udgivet af Fabriksbetonforeningen og ERMCO, 2011

Se hvordan man undgår revner i beton.

Download

Vinterstøbning

Udgivet af Fabriksbetonforeningen og ERMCO, 2011

Vejrforhold kan påvirke udstøbning af beton. Læs Fabriksbetonforeningens anbefalinger for vinterstøbning.

Download

Støbning i varmt vejr

Udgivet af Fabriksbetonforeningen og ERMCO, 2011

Vejrforhold kan påvirke udstøbning af beton. Læs Fabriksbetonforeningens anbefalinger for støbning i varmt vejr.

Download

Self compacting concrete based on Aalborg white

Udgivet af Aalborg Portland, 2004.

Download

SCC demobro

Udgivet af SCC-konsortiet, 2007

Download

Formfyldning med SCC, DR-byen

Udgivet af SCC-konsortiet, 2007

Download

Luftporestruktur og frostbestandighed for SCC

Udgivet af SCC-konsortiet, 2007

Download

Kan SCC-gulve virke selvcurende?

Udgivet af SCC-konsortiet, 2005

Download

Gulvkonstruktioner af selvkompakterende beton

Udgivet af Aalborg Portland, 2006

Download

Gulvkonstruktioner af beton

Udgivet af Aalborg Portland, 2006

Download

Grøn Beton. Udførelse - hovedrapport

Udgivet af Center for Grøn Beton, 2002

Download

Grøn Beton. Demobro

Udgivet af Center for Grøn Beton, 2002

Download

Valg af betonkvalitet til gylleanlæg til forsuret gylle

Udgivet af Aalborg Portland, 2005

Download

Bæreevne og stabilitet

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2009

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 2.

Projekteringsanvisning for beregning og anvendelse af letbetonelementer.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download

Hvor går grænsen? Elementer af letklinkerbeton

Udgivet af Dansk Byggeri, 2007

Tolerancer og overfladespecifikationer for vægge og dæk af letbeton.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.