Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Funktion

Ikke nok med, at beton har miljømæssige, designmæssige og byggetekniske fordele, det er også attraktivt ud fra et socialt perspektiv. Det er økonomisk fordelagtigt at bruge beton, både ved nybyggeri og vedligeholdelse. Samfundsøkonomisk indebærer det, at man får mere byggeri for pengene. 

Find mere information om drift og vedligehold

Download

Grøn beton. Holdbarhed, hovedrapport

Udgivet af Center for Grøn Beton, 2002 Grøn beton kan sagtens designes til stor holdbarhed og lang levetid

Download

Minimum 100 års levetid for betonafløbssystemer

Temablad 17 Udgivet af Afløbsgruppen, 2008

Afløbssystemer er dyre at installere. Ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt er det derfor vigtigt, at afløbssystemer er funktionsdygtige længe.

Download

Betons natur, autogen healing

Temablad 14 Udgivet af Afløbsgruppen, 2001

Mange materialer bliver svagere med tiden. Når det drejer sig om beton forholder tingene sig dog lige modsat.

Download

Betonrør har god bestandighed og lang levetid

Temablad 3 Udgivet af Afløbsgruppen

Betonrør har god, dokumenteret bestandighed og levetid, som opfylder alle rimelige brugerkrav.

Download

White concrete for aggresive environment

Udgivet af Aalborg Portland, 2003

Afdampning fra beton

Udgivet af Miljøstyrelsen, 2006

Beton er et velegnet udgangspunkt for at opnå et godt indeklima. Det dokumenterer denne rapport, som beskriver en omfattende undersøgelse af afdampning af kemiske stoffer fra beton til indeklimaet. Undersøgelsen omfatter såvel målinger i klimakammer som sensoriske målinger af lugtafgivelse. Rapporten punkterer dermed effektivt myten om, at indeklimaet i betonbyggeri generelt er dårligt

Download publikationen her

Fotokatalytisk omsætning af NOx på beton

Udgivet af Miljøstyrelsen, 2006

Download publikationen her

Download

Brandmodstandsevne

Helvægge og dæk af letbeton hæftet 9 Beregning af brandmodstandsevnen for vægge og dæk af letbeton.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download

Blokmurværk og brand

Udgivet af Blokgruppen, 2003

Vejledende information til arkitekter og ingeniører i forbindelse med projektering af byggeri, hvor der anvendes blokke af letklinkerbeton, og hvor der stilles brandkrav.

Download

Håndtering af letklinkerblokke og udstøbningsblokke

Tunge løft og belastende arbejdsstillinger er nogle af de væsentligste årsager til nedslidning og arbejdsskader. Manuel transport og håndtering af blokke er særligt belastende.

I dette faktablad er der beskrevet nogle få forholdsregler, som kan minimere tunge løft og gøre risikoen for nedslidning og arbejdsskader mindre.

Download

Undgå tunge løft!

Udgivet af Belægningsgruppen

I dette temablad omhandles løfteteknik og løftegrej.

Download

Arbejdsmiljø og SCC

Udgivet af SCC-konsortiet, 2006

Download

Drift og vedligehold af in-situ støbte betonoverflader

Udgivet oktober 2015

Download

Drift og vedligehold af grønne betonkonstruktioner

Udgivet af Center for Grøn Beton, 2001

Grønne betonkonstruktioner er ikke alene miljøvenlige; de kan også være konkurrencedygtige, når det gælder såvel opførelse som drift og vedligehold.

Download

Selvrensning i afløbssystemer

Temablad 11 Udgivet af Afløbsgruppen, 1999

Hydraulik er et vigtigt område inden for afløbssystemer. Selve vandføringsevnen er behandlet i temablad 9, mens emnet for dette temablad er selvrensning.

Download

Nye betonrør fremfor renovering

Temablad 2 Udgivet af Afløbsgruppen, 1995

I de kommende 20-30 år skal en stor del af ledningsnettet enten renoveres eller udskiftes - ofte er den bedste løsning at udskifte rørene med nye betonrør.

Download

Vedligeholdelse af betonbelægninger

Revideret udgave, 2010 Dette temablad sætter bl.a. fokus på renholdelse, vedligeholdelse og retablering.

Download

Vejledning i retablering af betonbelægning efter en ledningsfornyelse

Udgivet af Belægningsgruppen, 1997 Opgravninger i arealer med belægningssten eller fliser kan retableres uden synlige ar.