Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Miljø

Beton består af råstofferne sten, sand og vand - samt cement, som fremstilles af kridt og sand.

Det er naturlige råstoffer, som findes overalt på jordkloden. Det betyder, at beton kan produceres lokalt, hvilket er en miljømæssig fordel, da transportomkostningerne, og dermed energiforbruget, kan holdes nede.

Find mere information om beton og miljø

Download

Miljøvenlig betonproduktion

Udgivet af Betonindustriens Fællesråd, Aalborg Portland og Teknologisk Institut, 2006

I denne publikation finder du praktiske redskaber, der kan bruges til at producere og anvende beton miljømæssigt optimalt. Som fx minimering af råstof- og energiforbrug, genbrug af vand, genbrug af nedknust beton og reduktion af affald fra produktionen. Hertil kommer en nyttig tjekliste for miljøvenlig betonproduktion.

Download

Miljøscreening af grøn betonbro

Udgivet af Center for Grøn Beton, 2002

Seriøst miljøarbejde bygger på dokumentation. Denne publikation viser på baggrund af et konkret eksempel, hvordan det er muligt at eftervise, at en betonkonstruktion lever op til de fastsatte miljømål. Samtidig giver publikationen god inspiration til, hvordan men designer og udfører en bæredygtig betonkonstruktion

Download

Betonrøret - det mindst miljøbelastende afløbsrør

Temablad 4 Udgivet af Afløbsgruppen, 1995

Betonrør har store miljømæssige fordele i alle faser i dets levetid set i forhold til alternative rørtyper.

Download

Betonrør giver god samfundsøkonomi

Temablad 13 Udgivet af Afløbsgruppen, 2000

Betonrørssystemer har udover en lang række tekniske og miljømæssige fordele flere samfundsøkonomiske fordele.

Download

Betonafløbssystemer har gode miljødata

Temablad 16 Udgivet af Afløbsgruppen, 2003

I dette temablad gives information om miljødata for afløbsrør, specielt betonrør.

Download

Miljøvenlig lægning af betonrør

Temablad 12 Udgivet af Afløbsgruppen

Dette temablad sætter fokus på energiforbruget i lægningsfasen.

Varmeakkumulering i beton

Udgivet af Miljøstyrelsen, 2007 I klimaperspektiv er betons evne til at akkumulere og afgive varme vel nok den største fordel ved beton.

Rapporten dokumenterer, at en tung betonbygning kan have et energibehov, der er op til 13 procent lavere end en tilsvarende let bygning. Læs her, hvis du søger viden om at udnytte betons termiske egenskaber i lavenergi- eller passivhuse.

Læs rapporten her

 

Download

Energieffektive boliger

Udgivet af Letbetonelementgruppen - BIH, 2008

Helvægge og dæk af letbeton hæfte 10

Hæftet giver et generelt indblik i, hvordan energieffektive boliger kan bygges med anvendelse af elementer af letbeton til vægge, etageadskillelser og tagdæk.

Findes kun elektronisk i pdf-udgave.

Download

Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet

Udgivet af Fabriksbetongruppen, 2013

Selvudtørrende beton giver byggeriet en række fordele, der i sidste ende resulterer i bedre kvalitet, tidsbesparelser, lavere omkostninger og miljøfordele.

Udtørring af beton i byggefasen

Udgivet af Miljøstyrelsen, 2006 Afrapportering af udtørringsforsøg

Læs rapporten her

Download

Selvudtørrende beton til gavn for byggeriet

Udgivet af Fabriksbetonforeningen, december 2013

Selvudtørrende beton giver byggeriet en række fordele, der i sidste ende resulterer i bedre kvalitet, tidsbesparelser, lavere omkostninger og miljøfordele.

Denne publikation er en opdatering af publikationen Gulve med selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet fra 2008.

Download

Sammenligning mellem ekstra let og middeltungt boligbyggeri

Udarbejdet af Teknologisk Institut for Letbetonelementgruppen - BIH, 2007

CO2-regnskabet for to byggematerialer sammenlignes igennem hele byggeriets livscyklus

Download

Beton opsuger CO2

Udgivet af Aalborg Portland

Download

Beton med reducerede CO2-emissioner

Kulbrinte i betonslam

Udgivet af Miljøstyrelsen, 2006

Download publikationen her

Download

Vegetabilsk formolie - et miljøvenligt alternativ til betonindustrien

Udgivet af Betonindustriens Fællesråd, Aalborg Portland og Teknologisk Institut, 2006

Download

Bioaske til beton - en håndbog

Udgivet af Biocrete, 2007

Miljøvurdering af nye betontyper

Udgivet af Miljøstyrelsen, 2006

Miljømæssigt er det ofte en fordel at anvende industrielle restprodukter som fx flyveaske, mikrosilica eller bioaske til at erstatte en del af cementen i beton. Rapporten beskriver en række forsøg, der viser, at de moderne betoner også på langt sigt er en miljømæssig fordel, idet de anvendte restprodukter ikke giver anledning til udvaskning af uønskede stoffer. Rapporten indeholder desuden fakta om betons karbonatisering og CO2-optag samt om produktion og anvendelse af beton i Danmark 

Download rapporten her

Download

Udredning af teknologiske muligheder for at genbruge og genanvende beton

Udredning af teknologiske muligheder for at genbruge og genanvende beton, 2015