Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Der må ikke komme for meget salt i…

Det meste vand kan bruges til blandevand, men Unicon undgår industrielt spildevand – og det må absolut ikke indeholde for mange chlorider

Det, som binder sand og sten (tilslaget) sammen i beton, er tokomponent, og består af binderen cement og hærderen vand. Vand er derfor vigtigt for at kunne producere beton, og det meste vand kan bruges.

– Beton er ikke sart, når det gælder blandevand grundet den høje pH-værdi. Man kan derfor bruge såvel grundvand, regnvand, procesvand og industrielt spildevand. Ifølge de gældende normer og standarder er der ret vide grænser for, hvilket vand man må bruge, fastslår Ib Bælum Jensen, teknologichef hos Unicon, men tilføjer:

– Vi har dog valgt at undgå industrielt spildevand, ikke fordi det vil forringe betonens styrke, men fordi vi ikke ønsker, at betonen skal få et dårligt ry som deponi for affaldsstoffer som for eksempel tungmetaller fra det industrielle spildevand. Vi lægger stor vægt på at tingene foregår miljørigtigt og er bæredygtige, og det er et image, der kan komme til at lide skade, hvis vi blander beton med spildevand fra industrien, siger Ib Bælum Jensen.

Den grønne dimension vigtig
Netop tankegangen om genbrug og bæredygtighed er ret vigtig i denne sammenhæng. For Ib Bælum Jensen er det netop et mål i sig selv at anvende virksomhedens eget procesvand i så vid udstrækning som muligt.

– Det er det mest miljørigtige at genbruge alt det vand vi bruger til at vaske alle vore kørende rotérbilers tromler indvendigt, og det er samtidig det mest økonomiske, fordi vi sparer penge på vandafledningsafgiften. Det gør, at det giver mening at opsamle overfladevand og genbruge vand til rengøring, påpeger Ib Bælum Jensen.

Alle rotérbiler rengøres således på en vaske plads, hvor vandet ledes til nogle store udendørs kar, hvor vandet opsamles og opslemmede partikler bundfældes. Vandet, der anvendes til udvendig vask af rotérbilerne, genbruges dog ikke, fordi det kan indeholde miljøskadelige partikler fra trafikforurening. Til gengæld genanvendes det vand, som bruges til den indvendige spuling af betonblanderne.

Unicon er meget påpasselige med, at der ikke kommer for meget salt i blandevandet. Af de mest almindeligt forekommende urenheder i vand er de farligste nemlig chlorider, fordi de kan udløse en korrosion på armeringen, og dermed forringe konstruktionens holdbarhed.

– Vi er meget opmærksomme på indholdet af salt, som der er nogle meget præcise regler for, og får vi tilbudt leverancer af sand og sten med et saltindhold, der overskrider grænserne, oftest ved leverancer af søsand, så siger vi nej tak, siger Ib Bælum Jensen.

Læs hele artiklen i Magasinet BETON-1 2018

 

Relaterede artikler