Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Tiltag for betontransport

Hygiejne tiltag
Transportfirmaet sikrer en god håndhygiejne for chaufførerne ved at kræve hyppig håndvask eller brug af håndsprit og brug af handsker tilpasset forskellige arbejdsoperationer. Udstyr til god håndhygiejne bør findes i køretøjerne. Gør hyppigere rent i de områder, hvor chauffører opholder sig eller arbejder. Vær særlig opmærksom på hygiejneforanstaltninger i bilen, i eventuelle frokoststuer og værksted.

Arbejdszoner
Chauffører bør så vidt muligt opholde sig i og omkring bilen. Da det ofte ikke er nødvendigt at komme tæt på hinanden på i produktionshaller og på byggepladser, anbefales det at holde en afstand på mindst to meter. Sundhedsmyndighederne skriver, at smitten spreder sig i luften i en til to meters afstand, så med to meters afstand er man på den sikre side. Dette kan ændres som et resultat af myndighedernes anbefalinger. 

Handelsdokumenter
Følgesedler og anden dokumentation som følger produkterne bør udveksles digitalt. Kvittering for modtagekontrol og kvittering på følgesedler kan efter aftale med entreprenøren gennemføres af chaufføren. Chaufføren underskriver selv følgesedlerne på byggepladsen og overfører dem digitalt til betonfabrikken og kunden. Hvis ikke andet er muligt, kan der tages et billede af en underskrevet følgeseddel med en mobiltelefon. Hvis chaufføren selv - efter en konkret aftale med entreprenøren - underskriver køresedlen, så bør aftalen give entreprenøren mulighed for STRAKS at vende tilbage på den digitale overførsel, hvis der er noget, entreprenøren ikke er enig i. 

På byggepladsen
Chaufføren bør overholde de tiltag, der er truffet mod spredning af coronavirus på den enkelte byggeplads. Da det ofte ikke er nødvendigt at komme tæt på hinanden, anbefales det at holde en afstand på mindst to meter. Sundhedsmyndighederne skriver, at smitten spreder sig i luften i en til to meters afstand, så med to meters afstand er man på den sikre side. Dette kan ændres som et resultat af myndighedernes anbefalinger. Arbejdere på byggepladsen bliver bedt om ikke at røre ved eller betjene noget udstyr på bilen. Følgesedler underskrives kun af chaufføren, se ovenstående punkt.