Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Tiltag på bygge- og anlægspladsen og i private hjem

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg har udarbejdet en branchevejledning om forebyggelse af corona-virus på bygge- og anlægspladser og ved renovering og småreparationer fx i private hjem.

I vejledningen får du konkret hjælp til at forebygge smitte fra corona-virus. Du kan blandt andet læse om:

  • Hvem har hvilke pligter?
  • Hvilke forholdsregler skal man tage for at forebygge smitte med Corona-virus?
  • Hvordan man kan afholde byggemøder, sikkerhedsmøder og frokostpauser?
  • Hvilke retningslinjer er der ved arbejde i private hjem?

I vejledningen, bliver det slået fast, hvem der har hvilke pligter på byggepladsen, hvilke forholdsregler virksomheder og byggeledere skal tage, hvilke pligter bygherren har, og hvordan medarbejderne skal agere.

Blandt de mange retningslinjer er, at alle skal holde en til to meters afstand til hinanden både inden- og udendørs, og at arbejdet skal planlægges, så det er muligt at holde afstand i løbet af hele arbejdsdagen. Pauser og frokost skal holdes forskudt, i små hold og gerne udendørs, hvis forholdene er til det. Og værktøj, maskiner, computere mv., som bruges af flere, skal rengøres og sprittes af.

Når håndværkeren er ude i private hjem, skal der tages særlige forholdsregler. Først og fremmes skal risikoen vurderes i hver enkelt tilfælde. Der skal laves en aftale med beboerne om, at de enten ikke er hjemme, eller at de kan undgå kontakt med håndværkeren, når han eller hun arbejder. Og så skal arbejdsstedet gøres rent og desinficeres både før og efter arbejdet.

Download vejledning fra BFA Bygge & Anlæg
Udover vejledningen kan du downloade en plakat, som kan anvendes på bygge- og anlægspladserne.  

Download vejledningen og plakaten her


Følg altid retningslinjer om forebyggelse fra myndigheder
Det er er vigtigt at følge myndighedernes retningslinjer om forebyggelse af Corona-virus. Du skal også være opmærksom på, at vejledningen opdateres løbende, hvis der kommer nye retningslinjer, som har betydning for indholdet i vejledningen.

Kontakt
Vil vide mere om vejledningen, så kontakt Arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri, org-arbmlj@danskbyggeri.dk.

Organisationer i Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg
Arbejdsgiverforeninger: Asfaltindustriens Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Industri, Danske Malermestre, Glarmesterlauget, Tekniq Arbejdsgiverne Industri & Installation, Bygningsstyrelsen.

Fagforeninger: BAT-Kartellet, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Dansk Metal, Faglig Fælles Forbund (3F), HK, Konstruktørforeningen, Malerforbundet i Danmark, Teknisk Landsforbund.

Lederorganisationer: Dansk Formands Forening, Ledernes Hovedorganisation

BFA Bygge- og Anlæg har tæt samarbejde med: Bygherreforeningen i Danmark, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Byggeriets Arbejdsmiljøbus