Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Tiltag til administrativt arbejde/kontormiljø

Eventuelle forsinkelser
De udfordringer og konsekvenser, der følger i kølvandet på det igangværende COVID-19-udbrud, kan betyde, at konkrete leverancer forhindres eller forsinkes, og at der kan opstå en Force Majeure-situation. For den administrative ledelse er det vigtigt at informere både interne og eksterne kunder om de foranstaltninger, der gennemføres, og hvilke konsekvenser de kan have for de konkrete leverancer.

Hygiejne tiltag
Rengøring af alle arbejdspladser bør udføres hyppigere og man bør ofte vaske hænder eller bruge håndsprit. Medarbejdere, der har mulighed for det, bør arbejde hjemmefra. Kommunikation mellem medarbejdere bør så vidt muligt ske telefonisk eller elektronisk. Der bør træffes særlige forholdsregler for at forhindre, at mange ansatte mødes i f.eks. pauserum, kantiner osv.

Kontormiljø, møder, kantine, omklædning
I tråd med Statsministerens udmelding på pressemødet den 11. marts 2020 meldte Erhvervsministeriet bl.a. ud, at ”Alle private arbejdsgivere opfordres til at sikre, at flest muligt arbejder hjemmefra, afspadserer eller afholder ferie under iagttagelse af opretholdelse af kontraktmæssige forpligtelser, f.eks. eksport og leverancer.”

Dansk Byggeri opfordrer derfor til, alle opgaver der kan løses hjemmefra, løses hjemmefra. Det gælder for nuværende frem til den 29. marts 2020.

Kontor
Kontoret bør indrettes, så der er minimum to meters afstand mellem arbejdsstationer. Det er vigtigt, at afspritte tastatur, mus, bord og dørhåndtag af hyppigt – også selvom det kun er dig der arbejder på arbejdsstationen.

Møder
Fysiske møder bør som udgangspunkt undgås og udskydes. Hvis det ikke er muligt, så bør så få som muligt deltage. Hold afstand på minimum to meter.

Ved fysiske møder forstås bl.a. projektafklaringer, før-gennemgang, afleveringsforretninger, et-års gennemgang, fem-års gennemgang. Overvej i den forbindelse om der skal indgås suspensionsaftaler, hvis fem-års gennemgang udskydes.

Kantine
Sprit dine hænder af, inden du tager din tallerken. Hvis du tager mad flere gange, så tag en ny tallerken og nyt bestik. Sprit hænderne af igen. I kantiner bør der være minimum en ledig stol mellem medarbejderne. Anvend et forsigtighedsprincip og hold gerne større afstand end to meter. Spis eventuelt frokost i det fri, hvis vejret tillader det.

Omklædning
Omklædning bør ske enkeltvis, og der bør ske afspritning umiddelbart efter omklædning.

Nye arbejdsformer kræver stabile it-systemer
Med nye arbejdsformer som online-møder og hjemmekontor er det vigtigt at have stabile og sikre it-systemer, der sikrer dataoverførsel. Vi bliver mere vant til at arbejde i teams over nettet med cloud-baserede løsninger. Der vil blive mere brug af Skype/Teams til også at holde møder internt og med kunder.

Det er vigtigt, at administrationen gennemgår virksomhedens IT-systemer. Der forventes en stor stigning i brugen af ​​Internettet og en risiko for kapacitetsproblemer. Brug ikke billedoverførsel unødigt i møder, da dette kræver ekstra datakapacitet. Kontroller også de datapakker, der hører til din virksomheds mobiltelefoner. Det er også fordelagtigt, hvis medarbejderne har adgang til passende hovedtelefoner/head sets til brug i sådanne møder.

Handelsdokumenter
Den generelle anbefaling er, at chauffører selv underskriver køre- og følgesedler for at undgå smitte på byggepladsen. Dette for at undgå, at der sker kontakt gennem papirer og/eller Ipads. Køre- og følgesedler gemmes og sendes digitalt både internt og ud til kunden. Hvis chaufføren selv - efter en konkret aftale med entreprenøren - underskriver køresedlen, så bør aftalen give entreprenøren mulighed for straks at vende tilbage på den digitale overførsel, hvis der er noget, entreprenøren ikke er enig i.

Information
Vi anbefaler, at retningslinjer oversættes til de sprog, som medarbejderne taler. Hvis du ikke har andre muligheder for oversættelser fra dansk, kan Google Translate bruges. Det giver god nok forståelse i de fleste tilfælde. Det anbefales løbende at gentage og indskærpe vigtigheden af overholdelse af retningslinjerne overfor virksomhedens medarbejdere og samarbejdspartnere.

Siderne opdateres løbende, og vi beder alle følge med på information fra sundhedsmyndighederne.

Vil du vide mere om vilkår i forbindelse med Corona?
Dansk Byggeri har etableret et område på hjemmesiden, hvor du kan få svar på de mange spørgsmål, som Corona-virussen rejser. Hjemmesiden bliver løbende opdateret, så du kan holde dig orienteret. Find bl.a. svar på: 

  • Kan medarbejdere hjemsendes i forbindelse med Corona?
  • Bygherre ønsker ikke entreprenøren på byggepladsen – hvad gælder?
  • Hjælpepakke til virksomheder – spørgsmål og svar

Læs Dansk Byggeris spørgsmål og svar om COVID-19