Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Tiltag ved levering af betonprodukter på byggepladsen

Levering af betonprodukter på en byggeplads kan være leverance af fabriksbeton, betonelementer eller betonvarer (rør, blokke og belægningssten), men omfatter også aktiviteter som pumpning, aflæsning eller kranopgaver. 

Hygiejne tiltag
Der bør sikres en god håndhygiejne for chaufførerne ved at kræve hyppig håndvask eller brug af håndsprit og brug af handsker tilpasset forskellige arbejdsoperationer. Udstyr til god håndhygiejne bør findes i køretøjerne. Gør hyppigere rent i de områder, hvor chauffører opholder sig eller arbejder. Vær særlig opmærksom på hygiejneforanstaltninger i bilen, i eventuelle frokoststuer og værksted.

Arbejdszoner
Ved tæt samarbejde med en anden operatør på byggepladsen som fx kranfører og chauffør eller pumpeoperatør og chauffør af roterbil bør man ikke komme for tæt på hinanden. Det anbefales at holde en afstand på mindst to meter. Sundhedsmyndighederne skriver, at smitten spreder sig i luften i en til to meters afstand, så med to meters afstand er man på den sikre side. Dette kan ændres som et resultat af myndighedernes anbefalinger. Kommunikation bør ske over telefon og gennem anden digital kommunikation.

Handelsdokumenter
Følgesedler og anden dokumentation som følger produkterne bør udveksles digitalt. Kvittering for modtagekontrol og kvittering på følgesedler kan efter aftale med entreprenøren gennemføres af chaufføren. Chaufføren underskriver selv følgesedlerne på byggepladsen og overfører dem digitalt til betonfabrikken og kunden. Hvis ikke andet er muligt, kan der tages et billede af en underskrevet følgeseddel med en mobiltelefon. Hvis chaufføren selv - efter en konkret aftale med entreprenøren - underskriver køresedlen, så bør aftalen give entreprenøren mulighed for straks at vende tilbage på den digitale overførsel, hvis der er noget, entreprenøren ikke er enig i. 

Alternativt kan følgesedler og anden dokumentation påsættes leverancen i plastlomme, og ikke afleveres fra person til person. Entreprenøren bør i alle tilfælde have mulighed for at vende tilbage på den digitale overførsel, alternativt den monterede følgeseddel i plastlomme, hvis der er forhold, entreprenøren ikke er enig i.

På byggepladsen
Medarbejderen bør overholde de tiltag, der er truffet mod spredning af coronavirus på den enkelte byggeplads. Da det ofte ikke er nødvendigt at komme tæt på hinanden på i produktionshaller og på byggepladser, anbefales det at holde en afstand på mindst to meter. Sundhedsmyndighederne skriver, at smitten spreder sig i luften i en til to meters afstand, så med to meters afstand er man på den sikre side. Dette kan ændres som et resultat af myndighedernes anbefalinger. Arbejdere på byggepladsen bliver bedt om ikke at røre ved eller betjene noget udstyr på bilen. Nogle gange vil det være umuligt at tillade, at dette gælder fx for enden af ​​pumpeslangen, som derfor bør vaskes og rengøres især efter afslutningen af ​​tildelingen. Alle bør bære handsker.

Ovenstående vejledning er lavet i et samarbejde mellem Dansk Byggeri og Danske
Byggecentre. Vi modtager gerne råd og erfaringer fra alle medlemmer og interessemedlemmer for løbende at kunne opdatere oplysningerne, så vi kan give de bedst mulige anbefalinger. Danske Byggecentre kan kontaktes via e-mail: bdb@bdb.dk