Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Aktuelt

Ny lovgivning åbner for hård kystsikring

En ændring af kystbeskyttelsesloven gør det fremover i højere grad muligt at sikre kysterne med beton eller andre hårde løsninger, og kommunerne vil få mulighed for at give tilladelse til kystsikring.

Læs mere

Sluseanlæg med flere funktioner

Vejle er med et nyt sluseanlæg blevet sikret mod de oversvømmelser, der længe har plaget byen. Projektet har samtidig skabt et nyt rekreativt område i midtbyen og overflødiggjort store investeringer i nye kloakker.

Læs mere

 

Drænbeton og lokal afledning af regnvand

LAR-løsninger kommer til at spille en vigtig rolle i at sikre byområder mod store og pludselige regnmængder, og et vigtigt element er permeable belægninger som drænbeton.

Læs mere